Pilot toezichthouder voorterrein voltige

Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt van de KNHS en de gehele paardensport. Dat we hierop moeten toezien is in eerste instantie in het belang van het welzijn van het paard. Daarnaast zorgt het verbeteren en borgen van paardenwelzijn, in alle disciplines, voor een duurzame en gezonde toekomst voor de paardensport. Daarom start met ingang van 1 maart 2024 een pilot toezichthouder op voltigewedstrijden. 

Een toezichthouder op het voorterrein werkt preventief en heeft veelal een voorlichtende rol, zo blijkt ook uit de inzet van toezichthouders bij de discipline dressuur. Door de inzet van toezichthouders wordt bijgedragen aan een nog mooiere en eerlijkere sport. Het voltigeforum is daarom van mening dat het tijd is voor een pilot binnen de voltigesport.

Vanaf 1 maart 2024 is er op alle voltigewedstrijden een toezichthouder op het voorterrein aanwezig. De toezichthouder let op welzijn van mens en dier, fair play, veiligheid en natuurlijk op de naleving van de regels bij bijvoorbeeld de optoming. KNHS breidt hiermee de inzet van toezichthouders uit met de discipline voltige.

Toezichthouders voltige zijn voltigejuryleden die de online webinar (wordt begin 2024 aangeboden) voor de functie van toezichthouder hebben gevolgd. Hierin komen onderwerpen als welzijn, reglementskennis en communicatie aan bod. Hiermee worden zij goed voorbereid om de taak van toezichthouder op zich kunnen nemen. Alle voltigejuryleden ontvangen begin 2024 een mail om de online webinar te volgen. Omdat de voltigesport een specialistische discipline is, worden in eerste instantie alleen juryleden voltige ingezet als toezichthouder bij deze discipline. 

Van de wedstrijdorganisaties wordt verwacht dat zij zelf de toezichthouders aanwijzen voor hun voltigewedstrijden. De toezichthouders ontvangen voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding. 

Heb je nog vragen over de inzet van toezichthouders voltige en de invulling van deze rol, neem dan contact op via officialopleidingen@knhs.nl