Vanaf 1 april 2024 stang en trens hoofdstel niet meer toegestaan in Z1-dressuur

ERMELO (KNHS) – Vanaf 1 april 2024 wordt het gebruik van een stang en trens hoofdstel in de klasse Z1-dressuur niet meer toegestaan. De belangrijkste reden voor deze wijziging in de harnachementsgids dressuur is dat ruiters in het Z1 voor het eerst onderdelen moeten laten zien in een verzamelde gang en we ze willen stimuleren om eerst correct te leren verzamelen op een trenshoofdstel. Hebben zij dit goed onder de knie, dan kan vanaf de klasse Z2 voor de verfijning van de gevraagde oefeningen in die klasse gebruik worden gemaakt van een stang en trens hoofdstel. Dit blijft uiteraard optioneel, ook in de klasse Z2 en hoger kan op een trenshoofdstel gereden worden.

Kijkend naar onze doorlopende leerlijn en opbouw van de dressuurproeven wordt het onderdeel “verzameling” van het scala van de opleiding pas gevraagd vanaf de klasse Z1. Alle proeven zijn zo ingericht dat ze aansluiten bij de doorlopende leerlijn van de KNHS. In het kader van de opleiding van ruiter en paard is het daarom juist belangrijk dat deze volgende stap in “het scala van de opleiding”, de verzameling, correct wordt aangeleerd. Omdat ruiters voor het eerst kennis maken met de verzameling in de klasse Z1, is het goed om dit eerst goed te kunnen uitvoeren met een trenshoofdstel.

We constateren dat er nu vaak voor de stang en trens optoming gekozen wordt en dat dit ten koste gaat van het correct leren verzamelen van het paard. We zien in het Z1 combinaties die bijvoorbeeld bij het rijden van de eenvoudige galopwissel niet correct verzamelen maar een abrupte overgang maken naar de stap.

Bij het correct opleiden van een paard is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor het goed leren verzamelen met behoud van harmonie. Door enkel het gebruik van een regulier trenshoofdstel tot en met de klasse Z1 toe te staan, willen we ruiters stimuleren om eerst meer aandacht te besteden aan het onderdeel verzameling van het scala van de opleiding van het paard en zo ook hun eigen rijvaardigheid te blijven verbeteren.