Springen Artikel 205 - Tekening van het parcours

 

 1. Een tekening, waarop nauwkeurig alle bijzonderheden van het parcours staan aangegeven (de parcoursschets) moet zo dicht mogelijk bij de ingang van de ring worden opgehangen, tenminste een half uur vóór het begin van iedere rubriek. De toegestane tijd kan eventueel op een later moment vóór aanvang van de wedstrijd worden toegevoegd aan de parcoursschets. Een kopie moet aan de jury worden gegeven. 
 2. De hindernissen dienen te zijn genummerd in de volgorde waarin zij moeten worden gesprongen, behalve bij sommige bijzondere wedstrijden. 
 3. Combinatie-hindernissen hebben slechts één nummer. Dit nummer kan bij ieder onderdeel worden herhaald. In dit geval worden dan letters toegevoegd (8A, 8B, 8C enz.). 
 4. De tekening moet aangeven:
  a. De start- en finishlijn. Tijdens het parcours mag de deelnemer daar ongestraft doorheen rijden, tenzij anders is aangegeven.
  b. De plaats van de hindernissen, het type (oxer, rechte hindernis, triple bar), met nummer en letter.
  c. Verplichte doorgangen, aangegeven door een witte vlag links en een rode vlag rechts.
  d. De lijn van het parcours zoals dit door de deelnemers moet worden gevolgd, hetzij aangegeven door een ononderbroken lijn (in dit geval moet deze lijn nauwkeurig worden gevolgd), hetzij door een reeks pijlen die aangeven in welke richting iedere hindernis moet worden gesprongen (in dit geval is de deelnemer vrij zijn eigen route te kiezen). Als er gedeeltelijk een verplichte route is in een parcours dat verder alleen door pijlen wordt aangegeven, moeten beide methoden op de parcourstekening worden toegepast.
  e. De toe te passen (fouten)tabel.
  f. De lengte van het parcours, de toegestane tijd en de tijdslimiet; of de vastgestelde tijd bij sommige bijzondere wedstrijden.
  g. De hindernissen, de lengte van het parcours, de toegestane tijd en de tijdslimiet voor de barrage(s).
  h. De combinaties, die als volledig of gedeeltelijk gesloten worden beschouwd (art. 214).
  i. Alle besluiten en/of wijzigingen, die door de jury met betrekking tot het parcours zijn genomen.

Naar het volgende artikel