Springen Artikel 206 - Wijzigingen van het parcours

 

  1. Wanneer door overmacht de reeds bekend gemaakte parcourstekening moet worden gewijzigd, dan kan dit slechts geschieden nadat de jury daarmede akkoord is gegaan. In dit geval moeten alle deelnemers hierover worden geïnformeerd. 
  2. Is een rubriek éénmaal begonnen, dan mogen de voorwaarden, het parcours of de hindernissen niet meer worden veranderd. Als men door overmacht wordt gedwongen de rubriek te onderbreken (onweer, onvoldoende licht, enz.) dan wordt deze later voortgezet met dezelfde hindernissen, hetzelfde parcours, zoveel mogelijk onder dezelfde condities en precies op het punt waar hij werd onderbroken. 
  3. Niettegenstaande het bepaalde in lid 2, mag een hindernis gedurende een rubriek of tussen de manches van een  rubriek worden verplaatst, indien dat naar het oordeel van de jury noodzakelijk is als gevolg van een aanzienlijke verslechtering van de bodem, dan wel als gevolg van andere bijzondere omstandigheden. Hindernissen, die niet kunnen worden verplaatst, zoals sloten, greppels of vaste hindernissen, moeten in dit geval uit het parcours worden genomen. Indien een hindernis gedurende een rubriek uit het parcours wordt genomen, moeten de resultaten van alle deelnemers die daarvoor hebben gereden en die tijdens deze rubriek op deze hindernis strafpunten hebben opgelopen, worden aangepast, door het schrappen van de strafpunten voor springfouten en van de tijdcorrecties die zich op de desbetreffende hindernis hebben voorgedaan. Alle overige uitsluitingen en tijdstrafpunten, die zich reeds hebben voorgedaan, blijven echter gehandhaafd. 
  4. Indien noodzakelijk, zullen een nieuwe toegestane tijd en tijdslimiet worden vastgesteld voor het parcours dat is gewijzigd, zoals bedoeld in lid 3.

Naar het volgende artikel