Springen Artikel 208 - Hindernissen: Algemeen

 

  1. De hindernissen moeten door hun vorm en uiterlijk aantrekkelijk en gevarieerd zijn en goed passen in hun omgeving. De hindernissen en de onderdelen waaruit ze zijn samengesteld mogen niet worden vervaardigd uit materiaal dat het paard kan verwonden zoals bijvoorbeeld glasachtig materiaal of trespa.  De hindernissen en de onderdelen waaruit ze zijn samengesteld moeten omvergeworpen kunnen worden, terwijl ze niet zo licht mogen zijn dat de ze bij de geringste aanraking vallen, noch zo zwaar dat ze een val of een blessure van het paard tot gevolg kunnen hebben.
  2. De hindernissen moeten fair en sportief zijn. 
  3. Behalve bij Puissance, Kracht- en Vaardigheidswedstrijden of "High Jump"- recordpogingen, mag onder geen beding een hindernis hoger zijn dan 1.70 m. Breedtesprongen mogen niet breder zijn dan 2 m. met uitzondering van triple-bars die een maximum breedte van 2.20 m. mogen hebben. Dit geldt tevens in geval van één of meer barrages. De sloot mag niet breder zijn dan 4.00 m. inclusief het afzetelement. 
  4. Bomen en andere onderdelen van de hindernis liggen op ondersteuningen (beugels of lepels). De boom moet op de ondersteuning kunnen rollen. Deze moet minimaal 18 mm en maximaal 20 mm diep zijn. Voor planken, hekken of andere zware onderdelen van de hindernis moet de diameter van de ondersteuning meer open of zelfs helemaal plat zijn.  
  5. De voorwaarden betreffende de hoogte en breedte van de hindernissen, zoals in dit reglement en in het vraagprogramma bepaald, moeten zorgvuldig in acht worden genomen. Wanneer echter blijkt, dat als gevolg van het gebruikte materiaal en/of de plaats van een hindernis op het terrein in geringe mate van een maximum afmeting wordt afgeweken, dan zullen de voorgeschreven maximum afmetingen niet worden beschouwd als te zijn overschreden. In deze gevallen is de toegestane tolerantie voor wat de hoogte betreft maximum 5 cm en voor wat de breedte betreft maximum 10 cm. 
  6. Afmetingen van hindernissen bij rubrieken, anders dan in dit reglement genoemd, moeten in het vraagprogramma worden vermeld.

Naar het volgende artikel