Springen Artikel 220 - Vergissing in het parcours

 

 1. Er is sprake van een vergissing in het parcours wanneer een deelnemer:
  a. het parcours niet aflegt zoals is aangegeven op de parcoursschets;
  b. niet in de juiste richting tussen de vlaggen van de start- of finishlijn door rijdt (zie art. 240);
  c. niet in de juiste richting door een verplichte doorgang rijdt (art. 240);
  d. de hindernissen niet in de juiste volgorde of richting springt, behalve bij bepaalde speciale
  wedstrijden (zie art. 240);
  e. een hindernis springt of tracht te springen, die geen deel uitmaakt van het parcours of een hindernis vergeet. Hindernissen die geen deel uitmaken van het parcours dienen te worden afgevlagd, maar ook als dat niet is gebeurd, moet een deelnemer die een hindernis springt die niet tot het parcours behoort, toch worden uitgesloten. 
 2. Een niet gecorrigeerde vergissing in het parcours heeft uitsluiting tot gevolg.

Naar het volgende artikel