Springen Artikel 226,227, 228 - Tijd van het parcours, toegestane tijd en tijdslimiet

Artikel 226 - Tijd van het parcours

  1. De tijd van het parcours, opgenomen in seconden en in honderdsten van seconden, is de tijd die een deelnemer nodig heeft voor het afleggen van het parcours, vermeerderd met tijdcorrecties (art. 232) indien van toepassing. 
  2. De toegestane tijd van een deelnemer begint te lopen ofwel bij het overschrijden van de startlijn of bij het aflopen van de 45-seconden countdown, naargelang wat het eerste gebeurt. Het eindigt op het ogenblik dat de deelnemer te paard de finish in de juiste richting overschrijdt nadat hij de laatste hindernis gesprongen heeft. 
  3. De deelnemer moet in staat worden gesteld het aftellen van 45 seconden duidelijk te zien op een scorebord of klok naast de ring.

Artikel 227 - Toegestane tijd
De toegestane tijd voor een parcours wordt in iedere rubriek bepaald door de lengte van het parcours en de snelheden zoals vermeld in art. 234 en in de bijlage. 

Artikel 228 - Tijdslimiet
De tijdslimiet is gelijk aan het dubbele van de toegestane tijd voor alle wedstrijden waarvoor een toegestane tijd is vastgesteld. 

 

Naar het volgende artikel