Springen Artikel 230 - Tijd van onderbreking

 

  1. Als de klok is stilgezet, is de deelnemer vrij om te gaan waar hij wil, tot het moment dat hem door middel van het belsignaal toestemming wordt gegeven om zijn parcours te vervolgen. De klok wordt weer gestart op het moment dat de deelnemer bij de plaats is aangekomen waar de klok werd stilgezet. Uitzondering is in het geval van een weigering met omverwerpen van de hindernis. In dat geval is art. 232 van toepassing. 
  2. De verantwoordelijkheid voor het starten en stopzetten van de klok berust uitsluitend bij het jurylid dat verantwoordelijk is voor de bel. De tijdopname-installatie moet zodanig zijn uitgerust, dat dit ook mogelijk is. De tijdopnemer is niet verantwoordelijk voor deze taak. 
  3. De automatische tijdopname-installatie moet niet alleen de tijd registreren, die de deelnemers nodig hebben om het parcours af te leggen, maar ook de tijd inclusief tijdcorrecties, indien van toepassing.

Naar het volgende artikel