Springen Artikel 231 - Vallen en ongehoorzaamheden tijdens onderbroken tijd

 

  1. De tijd van het parcours wordt alleen onderbroken onder de bepalingen zoals genoemd in art. 232 en 233. De klok wordt niet gestopt bij een vergissing in het parcours, uitbreken van het paard of bij een weigering. 
  2.  Ongehoorzaamheden gedurende onderbroken tijd worden niet bestraft behalve bij de tweede weigering volgend op een weigering met omverwerpen van de hindernis. 
  3. De bepalingen met betrekking tot uitsluiting blijven gedurende de onderbroken tijd van kracht.

Naar het volgende artikel