Springen Artikel 236,237,238 - Tabel A, Resultaten

Hier vind je artikel 236 - Tabel A, 
Artikel 237 - Resultaten volgens Tabel A
en Artikel 238 - Methoden om de resultaten volgens Tabel A vast te stellen uit het Disciplinereglement Springen.

Artikel 236 - Tabel A

Fouten worden met strafpunten of met uitsluiting bestraft, overeenkomstig het gestelde in de tabellen van dit hoofdstuk waarbij het aantal weigeringen een optelsom is van de weigeringen over het gehele parcours.

Eerste weigering (indien als gevolg van de ongehoorzaamheid de hindernis hersteld moet worden vindt er een tijdcorrectie van 6 seconden plaats).4 strafpunten
Tweede weigering, klassen t/m 1.158 strafpunten
Omverwerpen van een hindernis bij het springen4 strafpunten
Eén of meer voeten in het water van de sloot of op de lat aan de landingszijde4 strafpunten
20 strafpunten opgelopen in het parcours (tijdstrafpunten worden niet in acht genomen)
Val van paard of deelnemer of van beideUitsluiting
Tweede weigering, klassen 1.20 en hoger en alle overtredingen zoals genoemd in art. 240Uitsluiting
Derde weigering, klassen t/m 1.15 en alle overtredingen zoals genoemd in art. 240Uitsluiting
Overschrijding van de toegestane tijd (incl. barrage op stijl)1 strafpunt voor iedere 4 seconden of begonnen 4 seconden
Overschrijding van de toegestane tijd in de beslissende barrage wanneer deze op tijd wordt verreden1 strafpunt per begonnen seconde
Overschrijding van de tijdslimietUitsluiting

Artikel 237 - Resultaten volgens Tabel A
Optelling van de strafpunten op de hindernissen en voor tijdoverschrijding geeft het resultaat weer dat door de combinatie voor het parcours is verkregen. De tijd kan in aanmerking worden genomen om bij gelijkheid van strafpunten de rangschikking voor de eerste plaats en/of voor de volgende plaatsen te verkrijgen, overeenkomstig de voor de desbetreffende wedstrijd vastgestelde voorwaarden. 


Artikel 238 - Methoden om de resultaten volgens Tabel A vast te stellen

Wedstrijden niet op tijd:

  1. . -
  2. Wedstrijden op tijd:
    a. Deelnemers met een gelijk aantal strafpunten voor welke plaats dan ook worden geplaatst overeenkomstig de tijd die zij nodig hadden om het parcours te rijden. Bij een gelijk aantal strafpunten en een gelijke tijd voor de eerste plaats kan een barrage worden verreden, indien dit in het vraagprogramma is vermeld, over een verkort parcours over hindernissen die verhoogd dan wel verbreed mogen worden.
    b. Bij een wedstrijd op tijd, maar bij een gelijk aantal strafpunten voor de eerste plaats, wordt er één barrage op tijd verreden. De overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het aantal strafpunten en hun tijd in de eerste ronde. Bij wedstrijden mag de barrage volgens tabel C worden verreden, indien dit in het vraagprogramma is  vermeld.
  3.  - 
  4. Indien bij een barrage op tijd twee of meer deelnemers precies hetzelfde resultaat behalen mag er geen tweede barrage plaatsvinden. De deelnemers worden dan gelijk geplaatst.  

Naar het volgende artikel