Springen Artikel 239 - Tabel C

Fouten zoals vermeld in tabel C worden bestraft in seconden, die worden opgeteld bij de tijd die de deelnemer
nodig heeft om het parcours af te leggen, of met uitsluiting.

Omverwerpen van een hindernis bij het springen of één of meer voeten in het water van de sloot of op de lat aan de landingszijde4 seconden (3 seconden bij een wedstrijd in twee fasen en bij elke barrage volgens tabel C)
Eerste ongehoorzaamheid en tweede ongehoorzaamheid, klassen t/m 1.15 (indien als gevolg van de ongehoorzaamheid de hindernis hersteld moet worden vindt er een tijdcorrectie van 6 seconden plaats)0 seconden
5 gemaakte fouten op de hindernissen (Incl. ongehoorzaamheden)Uitsluiting
Tweede ongehoorzaamheid, klassen 1.20 en hoger en alle overtredingen zoals genoemd in art. 240Uitsluiting
Derde ongehoorzaamheid, klassen t/m 1.15 en alle overtredingen zoals genoemd in art. 240Uitsluiting
Val van paard of deelnemer of beideUitsluiting
  1. Bij tabel C is er geen toegestane tijd. Alleen de volgende tijdslimieten zijn van toepassing:
    - 3 minuten bij een parcours met een lengte van meer dan 600 m.
    - 2 minuten bij een parcours met een lengte van minder dan 600 m.
    - 3 minuten voor alle wedstrijden voor ponydeelnemers.
  2. Resultaten volgens tabel C
    Het bij elkaar optellen van de tijd voor het parcours (inclusief de seconden voor tijdcorrecties indien van toepassing), plus vier seconden voor iedere omvergeworpen hindernis (drie seconden bij een barrage of in de tweede fase van een wedstrijd in twee fasen) geeft het totaal resultaat in seconden, dat de deelnemer voor zijn parcours heeft behaald.  

Naar het volgende artikel