Springen Artikel 245, 246, 247 - Barrages

 

Je vind hier de artikelen 245: Algemeen, 246: hindernissen, afstand en 246 : Uitsluiting of terugtrekking van deelname aan barrages uit hoofdstuk 7: Barrages van het Disciplinereglement Springen. 


Artikel 245 - Algemeen

 

 

 1. Uitsluitend die combinaties, die na één of meer voorafgaande rondes van dezelfde wedstrijd gelijk voor de eerste plaats zijn geklasseerd, mogen aan een barrage deelnemen. Eén of twee barrages kunnen in het vraagprogramma worden uitgeschreven om de winnaar van een wedstrijd aan te wijzen.
 2. Een barrage moet in principe plaatsvinden overeenkomstig dezelfde bepalingen en tabel van de oorspronkelijke ronde, die aan de barrage voorafging en overeenkomstig de bepalingen betreffende de barrages voor dit type wedstrijd. Een barrage van een wedstrijd volgens tabel A mag echter volgens tabel C worden verreden, mits dit als zodanig in het vraagprogramma is vermeld. Een barrage dient in ieder geval direct na de laatste ronde van de oorspronkelijke rubriek te worden verreden.
 3. Indien dit is aangegeven in het vraagprogramma, kan de organisatie besluiten, dat deelnemers die het oorspronkelijke parcours foutloos hebben afgelegd, onmiddellijk na dit parcours de barrage moeten rijden. In dit geval moet opnieuw worden gebeld om de deelnemer aan te geven, dat hij met de barrage moet beginnen. De regels zoals genoemd in art. 203 zijn van toepassing. Het is deelnemers, die zich voor de barrage hebben geplaatst, niet toegestaan de ring te verlaten tussen het eerste parcours en de barrage. Een barrage op deze wijze is alleen toegestaan bij wedstrijden volgens tabel A, 238.2.b en is niet toegestaan bij een grote prijs of bij een rubriek met het hoogste prijzengeld.
 4. Behalve indien dit in dit reglement is vastgesteld, zoals bij de Puissance, Kracht- en Vaardigheidswedstrijden en Masters springen, mag geen enkele wedstrijd met meer dan twee barrages worden verreden.
 5. De startvolgorde in de barrage(s) dient gelijk te zijn aan de startvolgorde op de startlijst in de eerste ronde, tenzij anders vermeld in het vraagprogramma of in dit reglement. Paarden die een ijzer verliezen voorafgaand aan het starten in de eerste ronde van een proef in één ronde met herkansing, krijgen een latere startplaats. In de barrage zal een paard dat een ijzer verliest voorafgaand aan het starten, een nieuwe startplaats, zijnde drie plaatsen later, krijgen. Indien het ijzer bij het betrokken paard op dat ogenblik nog niet vervangen is, dan wordt het aan de beslissing van de jury overgelaten of dit paard nog een later startnummer moet krijgen ofwel moet uitgesloten worden.
 6. In geval van een gelijk resultaat voor de eerste plaats mag een barrage worden verreden overeenkomstig de voorwaarden in het vraagprogramma. Indien er niets over een barrage in het vraagprogramma is vermeld, wordt er vanuit gegaan dat de wedstrijd zonder barrage wordt verreden.


Artikel 246 - Hindernissen, afstand

 1. De hindernissen van de barrage(s) mogen alleen worden verhoogd en/of verbreed (een aantal of allemaal) zonder dat daarbij de in art. 208 genoemde maximum hoogte en breedte worden overschreden, indien de deelnemers met een gelijk resultaat voor de eerste plaats het voorafgaande parcours zonder strafpunten voor springfouten hebben afgelegd.
 2. Als er in het oorspronkelijke parcours één of meer combinaties zijn opgenomen, moet er in de barrage(s) ook tenminste één combinatie worden opgenomen.
 3. Het aantal hindernissen in een barrage mag tot zes worden teruggebracht (combinaties tellen als één hindernis).
 4. Het aanzicht, het type en de kleur van de hindernissen in de barrage mogen niet worden veranderd, maar het is toegestaan één of meer onderdelen van een combinatie te laten vervallen. Indien de combinatie uit drie of vier onderdelen bestaat, mag (mogen) niet uitsluitend het (de) middelste onderdeel (onderdelen) worden verwijderd.
 5. De volgorde waarin de hindernissen moeten worden gesprongen mag worden gewijzigd in vergelijking met het oorspronkelijke parcours.
 6. In een barrage mag de afstand tussen de hindernissen van een combinatie nooit worden gewijzigd.
 7. Maximaal twee extra enkelvoudige hindernissen mogen aan het parcours van de barrage worden toegevoegd. Beide hindernissen dienen tijdens het verkennen in de ring te staan. Deze hindernissen mogen bestaan uit twee breedtehindernissen of twee rechte hindernissen of een breedte- en een rechte hindernis. Zowel op de parcoursschets als bij de hindernis zelf dient duidelijk te worden aangegeven of de rechte hindernis(sen) van beide zijden dan wel van slechts één zijde mag (mogen) worden gesprongen. Indien een hindernis in voorgaande ronde(s) van de andere zijde wordt gesprongen in de barrage, dan wordt deze hindernis beschouwd als één van de twee toegelaten toegevoegde hindernissen. Een rechte hindernis in de eerste of tweede ronde mag omgebouwd worden tot een breedte hindernis of omgekeerd en in dat geval wordt deze beschouwd als één van de twee toegevoegde hindernissen.

Artikel 247 - Uitsluiting of terugtrekking van deelname aan barrages

 1. Deelnemers die uitgesloten worden of opgeven in de barrage of tweede ronde worden gelijk geplaatst (ex aequo) als laatsten in de barrage of tweede ronde.
 2. Een deelnemer die zich met toestemming van de jury voor de barrage terugtrekt wordt gelijk geplaatst (ex aequo) met de deelnemers die worden uitgesloten of opgeven in het parcours.
 3. Indien voor een beslissende barrage alle gekwalificeerde deelnemers weigeren aan de beslissende barrage deel te nemen, dient de jury te beslissen of deze weigering kan worden geaccepteerd of niet. Als de jury de weigering om deel te nemen accepteert, zal het bestuur van de wedstrijdorganisatie een eventuele ereprijs door loting toewijzen en zal het desbetreffende prijzengeld worden samengevoegd en gelijk onder de deelnemers worden verdeeld. Als de opdracht van de jury om de wedstrijd voort te zetten niet door de deelnemers wordt opgevolgd, wordt er geen ereprijs toegekend en zullen de deelnemers ieder slechts het prijzengeld en de plaatsing krijgen, die horen bij de laatste plaats waarvoor zij een barrage dienden te verrijden.

Naar het volgende artikel