Springen Artikel 263 - Jachtspringparcours en Snelheid- en wendbaarheidswedstrijden

Toegestaan voor alle klassen vanaf 0.90 bij de pony’s en 1.10 bij de paarden mits de hoogte van de hindernissen
de hoogte van de klasse waarin de combinatie startgerechtigd is, niet overschrijdt.

  1. Het doel van deze wedstrijden is de gehoorzaamheid, wendbaarheid en snelheid van het paard te laten zien. 
  2. Deze wedstrijden worden gejureerd volgens tabel C (art. 239). 
  3. De parcoursen moeten veel wendingen bevatten en de hindernissen moeten zeer gevarieerd zijn (alternatieve hindernissen, die een deelnemer de mogelijkheid geven een korter parcours te rijden door het springen van een moeilijkere hindernis, zijn toegestaan). Wedstrijden die over natuurlijke hindernissen gaan, zoals wallen, taluds, greppels en dergelijke worden Jachtspringparcoursen genoemd en moeten ook als zodanig in het vraagprogramma worden vermeld. Andere wedstrijden van dit type worden Snelheid- en Wendbaarheidswedstrijden genoemd. 
  4. Op de parcoursschets mag geen doorlopende lijn over de hindernissen worden getekend. Het parcours mag alleen met pijlen worden aangeduid die de richting aangeven waarin iedere hindernis moet worden gesprongen. 
  5. Verplichte doorgangen mogen slechts in het parcours worden opgenomen indien dit absoluut noodzakelijk is. 

Naar het volgende artikel (265)
Artikel 264 is in het Wedstrijdreglement Springen 2024 leeg