Springen Artikel 270 - Speel uw spel

Toegestaan voor alle klassen vanaf 1.00 bij de pony’s en 1.20 bij de paarden mits de hoogte van de hindernissen de hoogte van de klasse waarin de combinatie startgerechtigd is, niet overschrijdt. 

 

 1. Voor deze wedstrijd wordt een bepaald aantal hindernissen in de ring geplaatst, waarbij iedere hindernis een waarde heeft van 10 tot 120 punten, al naar gelang hun moeilijkheidsgraad. Combinaties zijn niet toegestaan. 
 2. Deze hindernissen moeten op zodanige wijze zijn gebouwd, dat ze in beide richtingen kunnen worden gesprongen.
 3.  De aan de hindernissen toegewezen punten kunnen, indien de parcoursbouwer dat wil, worden herhaald. Indien het niet mogelijk is om twaalf hindernissen in de ring te plaatsen, kan de parcoursbouwer beslissen welke puntenwaarderingen hij wil weglaten. 
 4. De deelnemer krijgt het aantal punten toegekend, behorende bij iedere hindernis die hij foutloos heeft gesprongen. Geen punten worden gegeven voor een omvergeworpen hindernis. 
 5. Iedere deelnemer krijgt 45 (minimum) tot 90 seconden (maximum) de tijd. Gedurende deze tijd kan hij de hindernissen springen die hij wil, in welke volgorde en in welke richting dan ook. De deelnemer mag de startlijn in beide richtingen passeren. De startlijn moet van vier vlaggen zijn voorzien, een rode en een witte vlag aan iedere kant van de startlijn. 
 6. Een belsignaal geeft het einde van het parcours aan. De deelnemer moet dan de finishlijn in één van beide richtingen passeren om zijn tijd te laten opnemen. Indien hij de finishlijn niet passeert is hij uitgesloten. De finishlijn moet van vier vlaggen zijn voorzien, een rode en een witte vlag aan iedere kant van de finishlijn. 
 7. Wanneer de vastgestelde tijd is bereikt op het moment dat het paard afzet voor het springen van een hindernis, telt die hindernis mee, indien deze goed wordt gesprongen. 
 8. Een hindernis die tijdens het afleggen van het parcours wordt omvergeworpen, wordt niet opgebouwd. Indien deze toch opnieuw wordt gesprongen, worden daarvoor geen punten toegekend. Hetzelfde geldt voor het omverwerpen van een hindernis bij een ongehoorzaamheid of het verplaatsen van een in hetzelfde verticale vlak gelegen lager onderdeel van een hindernis. In het geval van een ongehoorzaamheid zonder omverwerpen van de hindernis, mag de deelnemer de desbetreffende hindernis springen of doorgaan naar een andere hindernis. 
 9. Iedere hindernis mag tweemaal worden gesprongen. Het al dan niet vrijwillig voor de derde keer springen van een  hindernis of het tussen de vlaggen van een reeds omvergeworpen hindernis doorrijden, heeft geen uitsluiting tot gevolg. Hiervoor worden echter geen punten toegekend. 
 10. Alle ongehoorzaamheden straffen zich in de tijd, die de deelnemer daardoor verliest. Na een val moet de deelnemer stoppen. Een val van deelnemer of paard heeft uitsluiting tot gevolg. 
 11. De deelnemer die het hoogste aantal punten heeft behaald is de winnaar. In geval van gelijkheid van punten is de tijd doorslaggevend. In geval van gelijkheid van punten en tijd voor de eerste plaats wordt er een barrage gereden volgens dezelfde formule, doch met een vastgestelde tijd van 40 seconden. 
 12. Joker;
  Een hindernis, die op de juiste wijze van vlaggen is voorzien en die "Joker" wordt genoemd, mag in het parcours worden opgenomen. Deze Joker mag tweemaal worden gesprongen. Het correct springen van de Joker levert 200 punten op, maar indien deze hindernis wordt omvergeworpen, worden 200 punten afgetrokken van het reeds door de deelnemer behaalde aantal punten. 

Naar het volgende artikel (273)
Artikel 271 en 272 zijn in het Wedstrijdreglement Springen 2024 komen te vervallen