Springen Artikel 274 - Wedstrijd in twee fasen

Toegestaan voor alle klassen mits de hoogte van de hindernissen de hoogte van de klasse waarin de combinatie startgerechtigd is, niet overschrijdt. 

 

 1. Deze wedstrijd bestaat uit twee fasen die achter elkaar worden gereden, iedere fase met dezelfde of met een andere snelheid. De finishlijn van de eerste fase is tevens de startlijn van de tweede fase. 
 2. Bij 274.5.c is de eerste fase een parcours van 7, 8 of 9 hindernissen met of zonder combinaties en is de tweede fase een parcours van 4, 5 of 6 hindernissen, waarin één combinatie mag zijn opgenomen. Bij 274.5.f is de eerste fase een parcours 5, 6 of 7 hindernissen en zijn er in totaal over beide fasen 11, 12 of 13 hindernissen. 
 3. De deelnemers die bij een 274.5.c in de eerste fase strafpunten oplopen, worden na het springen van de laatste hindernis van de eerste fase door een belsignaal gestopt of, indien zij de toegestane tijd van de eerste fase overschrijden, na het passeren van finishlijn. Zij moeten het parcours na het passeren van de eerste finishlijn verlaten. De deelnemers, die in de eerste fase geen strafpunten hebben opgelopen, vervolgen hun parcours, dat eindigt na het passeren van de finishlijn van de tweede fase. 
 4. De deelnemers bij een 274.5.f mogen ook bij fouten in de eerste fase (behalve bij uitsluiting) door naar de tweede fase. 
 5. De wijze, waarop deze wedstrijd wordt verreden, moet in het vraagprogramma worden vermeld, in overeenstemming met één van de volgende formules:

   Eerste faseTweede FasePlaatsing

  Tabel A
  Op tijd
  Tabel A
  Op tijd
  Overeenkomstig de strafpunten en tijd in de tweede fase. Deelnemers die zich niet hebben gekwalificeerd  voor de tweede fasen worden geplaatst en overeenkomstig de strafpunten en tijd in de 1e fase.
   Tabel A
  Niet op tijd

  Tabel A
  Op tijd
  Overeenkomstig  de strafpunten behaald in beiden fasen (hindernis en tijdfouten) en overeenkomstig de tijd in de tweede fase
  a. Deelnemers, die hun parcours na de eerste fase hebben moeten beëindigen, kunnen pas worden geplaatst na diegenen, die aan beide fasen hebben deelgenomen.
  b. In het geval de rubriek wordt verreden overeenkomstig art. 274.5.f, geldt dat de weigeringen over beide fasen bij elkaar opgeteld worden. In de klassen t/m 1.15 is de tweede weigering acht strafpunten en leidt de derde weigering tot uitsluiting.
  c. In geval van gelijkheid van strafpunten en/of tijd voor de eerste plaats worden de deelnemers ex aequo geplaatst.  Een barrage is bij deze wedstrijd niet toegestaan.  

Naar het volgende artikel (276)
Artikel 275 is in het Wedstrijdreglement Springen 2024 komen te vervallen