Springen Artikel 279 - Masters springen

Toegestaan voor deelnemers met paarden vanaf het jaar dat zij 18 worden en de combinaties waarmee zij deelnemen tenminste startgerechtigd zijn in de klasse 1.30. 


 

 1. Aan de wedstrijd kan door maximaal zeven ruiters worden deelgenomen, die zich hiervoor conform het gestelde in  het vraagprogramma via andere rubrieken van de wedstrijd hebben geplaatst.
  De maximale afmetingen in de vierde en de finale barrage zijn:
  hoogte:1.70 m maximaal
  breedte: 2 m maximum
  Triple bar: 2.20 m maximum
 2. De startvolgorde wordt door loting bepaald, met dien verstande dat de deelnemers op basis van de loting (de deelnemer die nummer 1 trekt als eerste, de deelnemer die nummer 2 trekt als tweede, enz.) zelf hun plaats op de startlijst mogen kiezen. 
 3. Het parcours bestaat uit vijf hindernissen, waaronder een dubbelsprong, die uitsluitend in verband met de daaraan  toegekende financiële waarde telt als twee afzonderlijke hindernissen. 
 4. Maximum hoogte van de hindernissen 1.70 m. Maximum breedte 2.20 m. 
 5. Geen toegestane tijd. Tijdslimiet 2 minuten. 
 6. Voor elke deelnemer (behalve voor de winnaar), die de eerste ronde foutloos aflegt, is er een geldprijs conform het gestelde in het vraagprogramma. 
 7. Wanneer de eerste deelnemer het parcours springt, heeft het, indien het foutloos wordt gesprongen, een waarde zoals in het vraagprogramma is vermeld. 
 8. Elke keer dat het parcours door een deelnemer foutloos is afgelegd, moet de volgende deelnemer een door hem zelf gekozen hindernis met 10 cm laten verhogen. In geval van een oxer wordt de hindernis ook met 5 cm verbreed. De waarde van het parcours wordt dan met een vast bedrag, zoals in het vraagprogramma is vermeld, verhoogd. 
 9. In de eerste ronde mag geen enkele hindernis meer dan één keer worden verhoogd. In de volgende ronden is dit niet meer van toepassing. 
 10. Wanneer een deelnemer een fout maakt (omvergeworpen hindernis of ongehoorzaamheid) dient hij het parcours te beëindigen en wordt hij van verdere deelname uitgesloten. Het parcours wordt dan teruggebracht tot de hoogte en breedte van de voorafgaande foutloze omloop. De volgende deelnemer kan dan naar keuze weer een hindernis laten verhogen. 
 11. Alle deelnemers zijn na het rijden van een foutloos parcours gerechtigd door te gaan totdat zij door het maken van een fout worden uitgesloten. 
 12. De deelnemer, die als laatste een foutloos parcours rijdt, is de totaalwinnaar van de rubriek en krijgt de waarde van het door hem gesprongen parcours als prijzengeld uitgekeerd. De overige deelnemers krijgen uitsluitend het prijzengeld voor het afleggen van een foutloze eerste ronde. 
 13. Er zullen niet meer dan vier ronden worden verreden. Indien in de vierde ronde meer dan één deelnemer het parcours foutloos heeft afgelegd, volgt er voor de desbetreffende deelnemers een barrage op tijd over het laatste in de vierde ronde foutloos gesprongen parcours.  

Naar het volgende artikel