Classificatiekeuring

Om de sport zo eerlijk mogelijk te houden worden sporters met een lichamelijke of visuele beperking geclassificeerd. Dat betekent dat sporters met gelijke mogelijkheden in de sport via een keuring worden ingedeeld in dezelfde klasse. Op deze manier wordt een eerlijke competitie gewaarborgd.

De classificatiekeuring
Via de classificatiekeuring wordt beoordeeld of de sporter voldoet aan de minimale handicapeis. De classificatiekeuringen worden uitgevoerd door classifiers, die speciaal voor de paardensport zijn opgeleid en daarnaast een medische achtergrond hebben. Bij de keuring wordt gekeken of de sporter past binnen de profielen die het Para Equestrian Classification System kent. De KNHS volgt hierin de regelgeving van de FEI, die in lijn is met de richtlijnen van het Internationaal Paralympisch Commite (IPC). Het Internationaal Paralympisch Comité biedt sportmogelijkheden voor sporters met fysieke, visuele en verstandelijke beperkingen*.

Deze kunnen verdeeld worden in tien soorten beperkingen die toegelaten worden in haar sportprogramma. Deze beperkingen hebben als overeenkomst dat zij verifieerbaar en permanent van aard zijn:

  1. Verminderde (ontbrekende) spierkracht door bijvoorbeeld dwarsleasie, spina bifida of polio.
  2. Beperking in de beweeglijkheid van gewrichten NB: Hypermobiliteit of instabiliteit van gewrichten en acute vormen van de beperking (bijvoorbeeld artritis), worden niet toegelaten tot een klasse.
  3. Amputaties van ledematen als gevolg van trauma of ziekte, of een aangeboren deficiëntie aan de ledematen
  4. Significant beenlengte verschil, aangeboren of door een trauma
  5. Dwerggroei (Achondroplasie)
  6. Hypertonie zoals Cerebrale Parese (spasmen), dit wordt gekenmerkt door een abnormaal hoge spierspanning en een verminderd vermogen om de spieren te strekken. Dit kan ontstaan door ziekte of ongeval welke het centrale zenuwstelsel heeft aangetast. Wanneer de beperking voor het tweede levensjaar is opgetreden spreekt men vaak van Cerebrale Parese, maar het kan ook ontstaan zijn door hersenbeschadiging, hersenbloeding of multiple sclerose.
  7. Ataxie, verschillende verstoringen van het evenwicht en de bewegingscoördinatie. Dit kan op eenzelfde wijze ontstaan als Hypertonie.
  8. Athetose, een stoornis van het bewegings- en houdingsapparaat. Dit kan variëren van heel milde vormen tot ernstig motorisch disfunctioneren. Het zorgt over het algemeen voor onvrijwillige en ongecontroleerde spierspanning, een ononderbroken stroom van trage, kronkelende bewegingen van de handen en voeten en leidt veelal tot een asymmetrisch postuur. Ook deze aandoening kan op eenzelfde wijze ontstaan als Hypertonie.
  9. Visuele beperking, zowel in scherpte, gezichtsveld als (kleuren)waarneming
  10. Verstandelijke beperking, gemeten in IQ (<75), een beperkte zelfredzaamheid én de voorwaarde dat dit voor het 18de jaar is geconstateerd*.

* Op dit moment heeft de KNHS alleen apart sportaanbod voor sporters met een blijvende lichamelijke en/of visuele beperking. Sporters met een verstandelijke beperking mogen uiteraard deelnemen aan de reguliere wedstrijdrubrieken. Wanneer je als sporter met verstandelijke beperkingen tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met de KNHS om te vragen wat de mogelijkheden zijn.

Resultaat van de classificatiekeuring

Optie 1: Geen minimale handicapeis
Wanneer je niet voldoet aan de minimale handicapeis, dan mag je alleen uitkomen op reguliere KNHS-wedstrijden. Tijdens de classificatiekeuring beoordelen de classifiers of je in deze reguliere KNHS-wedstrijden gebruik mag maken van hulpmiddelen. Wanneer er aanpassingen toegewezen worden, wordt dit vermeld op een classificatiepas  Deze pas neem je mee naar je wedstrijden. 

Optie 2: Wel een minimale handicapeis
Wanneer je voldoet aan de handicapeis, dan mag je deelnemen aan  reguliere KNHS-wedstrijden én aan wedstrijden Aangepast Sporten. Je wordt dan ingedeeld in een grade van het Aangepast Sporten. Na afloop van de classificatiekeuring ontvangt je een classificatiepas waarop de grade-inschaling staat en de eventuele aanpassingen die gebruikt mogen worden.

 

Masterlist Paardensport

De resultaten van de classificatiekeuringen worden opgenomen in de Masterlist Paardensport. Hierop staan alle sporters die gekeurd zijn voor de paardensport.  Dit overzicht geeft zowel nationale als internationale keuringsuitslagen weer. Van de ruiters en menners staat alleen de KNHS-persoonnummers in de lijst.  Ook de FEI heeft een overzicht van de PE ruiters en hun status gepubliceerd op hun website.

Meer informatie

Over het Para Equestrian Classification System

De classifiers maken gebruik van het internationale Para Equestrian Classification System. De FEI Classification Working Group is in samenwerking met het FEI Para Equestrian Technical Committee en FEI Classifiers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit systeem. Dit systeem is opgebouwd uit functieprofielen waar de sporter op ingedeeld wordt. Elk profiel zit gekoppeld aan een grade van het Aangepast Sporten.

Tijdens de keuring wordt de mate van beweeglijkheid, kracht en/of coördinatie gemeten, afhankelijk van op welk gebied de meeste beperkingen zijn. Hier worden cijfers aan toegekend, die aangeven of er geen enkele functie is of dat er in dat gewricht geen beperkingen zijn. Factoren als pijn, vermoeidheid of een fluctuerend beeld van de aandoening worden niet vastgelegd, omdat ze niet objectief te meten zijn. In dit systeem is een minimum score vastgelegd die gehaald moet worden om in het Aangepast Sporten uit te mogen komen. Wordt deze minimum score niet gehaald dan mag de sporter niet uitkomen in de wedstrijden Aangepast Sporten, maar wordt er wel gekeken of de sporter dispensaties toegewezen krijgt die in de reguliere wedstrijdsport gebruikt mogen worden. De dispensaties mogen de prestatie van de sporter niet positief beïnvloeden, ze zijn alleen bedoeld om de beperking van de sporter te compenseren. Ook hier willen we een eerlijk competitie waarborgen.