­ Welzijn - KNHS

Welzijn

Paardenwelzijn, fairplay en veiligheid zijn de belangrijkste uitgangspunten van de KNHS als overkoepelende sportbond. Het stimuleren, faciliteren en handhaven van deze drie uitgangspunten in de paardensport zijn belangrijke speerpunten. 

Zonder paardenwelzijn geen paardensport. De belangrijkste invloeden op het welzijn en de gezondheid van het paard zijn de zorg en het management door de paardenhouder zelf. Alle paardenhouders en -eigenaren moeten zich bewust zijn van de welzijnsbehoeften en de gezondheidseisen van paarden. We spannen ons daarom in om paardeneigenaren en liefhebbers hierover te informeren.