Hoe kunnen wij als KNHS- vereniging het lidmaatschapsgeld innen van onze leden?

Als het een KNHS-vereniging niet lukt om gelden te innen van een (eigen) lid, dan kan de KNHS ondersteunen.


  • Om een verenigingslid te kunnen aanschrijven heeft de KNHS een afschrift van de aan het lid verstuurde factuur, een herinnering en ingebrekestelling nodig, waarna een lid wordt aangeschreven.
  • De vereniging ontvangt hiervan een afschrift waarin aan een lid een laatste betalingstermijn wordt gegeven.
  • Wanneer na het verstrijken van deze termijn niet aan de betalingsverplichting is voldaan, worden de diensten van de KNHS opgeschort. Tot het moment dat door de KNHS-vereniging aan de KNHS schriftelijk is gemeld dat aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid geen gebruik maken van de diensten van de KNHS.

Let op: Als je gebruik wilt maken van deze ondersteuning is het van belang dat deze leden in het kalenderjaar dat ze zijn afgemeld voor ondersteuning worden aangeboden, aangezien de KNHS alleen kan ondersteunen wanneer er een lidmaatschap van de betreffende vereniging is.

Klik hieronder op downloads voor drie modelbrieven (voorbeeld van een factuur, herinnering en ingebrekestelling). Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling wedstrijden e-mail: wedstrijden@knhs.nl