Wat is een Federatievertegenwoordiger?

Een Federatievertegenwoordiger ziet toe op en is verantwoordelijk voor het welzijn van paarden en een eerlijk verloop van een wedstrijd. De Federatievertegenwoordiger heeft daarbij een preventieve, toezichthoudende en (indien nodig) handhavende taak. Daarnaast is de Federatievertegenwoordiger bevoegd wijzigingen aan te brengen in het verloop van de wedstrijd.

Ben je Federatievertegenwoordiger en heb je een wedstrijdrapport nodig? Deze kun je vinden op onze website