Wijzigingen wedstrijdreglement eventing, voltige en endurance per 1 maart 2024

Per 1 maart gaan er een aantal reglementswijzigingen in voor de disciplines eventing, endurance en voltige, we informeren je hier graag over.

De reglementswijzigingen van de verschillende disciplines zijn door het KNHS-bestuur, op advies van de sportfora, vastgesteld. In de fora denken de leden na over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en ontstaan nieuwe initiatieven. Het Algemeen Wedstrijdreglement wordt door de Ledenraad vastgesteld. Hierin staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden. In de disciplinereglementen worden de regels per discipline verder uitgewerkt.

Wijzigingen per 1 maart 2024 

Er worden per 1 maart 2024 een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd, hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort toegelicht. Voor alle wijzigingen zie het document wijzigingen wedstrijdreglement van de betreffende discipline.

Eventing

 • De rubrieken voor jonge paarden zijn aangepast. Het is nu mogelijk om een reguliere rubriek uit te schrijven en deze alleen open te stellen voor een bepaalde leeftijd. Winstpunten worden geregistreerd in de uitgeschreven klasse waarin de rubriek in uitgeschreven
 • Het aantal strafpunten waarbij uitsluiting volgt is gelijk getrokken met het springreglement. Bij 20 strafpunten of meer volgt uitsluiting en mag een combinatie niet door naar het volgende onderdeel.
 • De te behalen stijlcijfers om in aanmerking te komen voor winstpunten in de stijlrubrieken zijn aangepast.
 • De verliespuntenregeling en de verplichte promotieregeling bij 40 winstpunten zijn geschrapt.
 • De promotieregeling voor pony’s naar de klasse L en de klasse M, en de promotieregeling paarden naar de klasse L is gewijzigd.
 • De informatietabel in bijlage 2 en 3 bevat verduidelijkingen in de hoogte en breedte van de hindernis. Ook is het korte format klasse L alleen nog open voor A,B en C pony’s.
 • In het kader van veiligheid worden de MIM-clips verplicht op alle hindernissen die zich daarvoor lenen.

Bekijk hier de wijzigingen van het wedstrijdreglement eventing per 1 maart 2024.

Bekijk hier een video met een toelichting op de reglementswijzigingen in de eventing.

 

Voltige

 • Het gebruik van een driehoeksteugel is toegestaan per 1 maart 2024.
 • Bandages mogen niet langer gebruikt worden op het wedstrijdterrein.
 • Er hoeft niet langer een tweede kür getoond te worden bij de Pas-de-Deux ZZ en Junioren.
 • De tijdsduur van de kür bij het Team voltigeren klasse BB t/m Z is aangepast naar maximaal 3 minuten. De tijdsduur van de verplichte oefeningen Team voltigeren klasse L,M en Z gaat naar 1 minuut per deelnemer. Bij de klasse ZZ, Junioren en Young Vaulters zijn de tijdslimieten duidelijker omschreven.
 • In de klasse Z en ZZ wordt een winstpunt geregistreerd bij het behalen van het eindcijfer 6. Hiermee is dit nu gelijk aan alle overige klassen.

Bekijk hier de wijzigingen van het wedstrijdreglement voltige per 1 maart 2024


Endurance

Per 1 maart is er een verduidelijking opgenomen in het wedstrijdreglement endurance. Namelijk dat wanneer een combinatie, of paard en ruiter afzonderlijk, beiden klasse 4 of internationaal gestart zijn en wanneer dit 12 maanden of korter geleden is, mogen zij uitsluitend klasse 1 en 2 HC-starten.

Bekijk hier de wijzigingen van het wedstrijdreglement endurance per 1 maart 2024


Per 1 april gaan enkele reglementswijzigingen van het Algemeen Wedstrijdreglement en de disciplines dressuur, springen en mennen in. Hierover informeren we je binnenkort.