Jurylid Springen

Ligt jouw hart bij de springsport? De opleiding springjuryleden leidt jou op tot jurylid Springen voor de beoordeling van springrubrieken.

Om de paardensport mogelijk te maken zijn veel officials nodig. Wil jij je steentje bijdragen aan de springsport? Wellicht is dan de opleiding tot jurylid springen iets voor jou!

De hoofdtaak van een springjury het waken over een eerlijke wedstrijd. Deze taak bevat meer aspecten dan alleen maar het toepassen en bewaken van de regels. Het stimuleren en handhaven van sportiviteit en dierenwelzijn is immers van immens belang voor de ontwikkeling van de paardensport. De jury vervult hierbij dan ook een onmiskenbaar belangrijke rol. In je rol als jury springen ben je onmisbaar en ben je meestal de hele dag op een evenement aanwezig.

Een jury springen vervult op één dag meerdere functies die zij in een team rouleren. Hij of zij doet op een dag: Toezichthouder voorterrein, beoordeling van de rijstijl, aan de bel, tijdwaarneming. Dit zorgt voor een afwisselende dag.

Jurylid Internationaal 

Doorstroming voor de beoordeling van springrubrieken voor internationaal gebeurt zodra er - vanuit de KNHS - behoefte is aan uitbreiding van deze categorie officials. De voorwaarden voor deelname aan deze opleidingen worden bij uitschrijving gepubliceerd op de KNHS website.