Gedragscode voor KNHS-officials

Als ondersteuning voor het werk van official heeft de KNHS een gedragscode ontwikkeld. De gedragscode reflecteert onze waarden en geeft richting aan de houding en het gedrag van officials voor een veilig sportklimaat.

De realiteit is niet altijd even eenvoudig. De gedragscode is ook een instrument om fatsoenlijk gedrag te verduidelijken, de verschillende belangen te wegen en een beslissing te nemen over de handelwijze. Respectvol met elkaar omgaan (ook) in de communicatie, is een onderdeel van het werk als official. De KNHS-organisatie hecht bijvoorbeeld waarde aan het recht op de eer en goede naam en het recht om met rust gelaten te worden. Deze rechten betreffen het (grond)recht op privacy. De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt en kan in botsing komen met dit recht op privacy, bijvoorbeeld wanneer een official ongefundeerd beschuldigingen uit tegenover een lid of functionaris.

De code ziet toe op officials. De official kan zelf, bijvoorbeeld bij gebruik van social media, aangeven of de uitingen worden gedaan als privépersoon of als official. Vanzelfsprekend mag dan nog steeds geen sprake zijn van smaad, laster of belediging en ook mogen de uitlatingen niet onnodig grievend zijn.

Mochten er nog vragen zijn over bovenstaande, dan kunt u zich wenden tot onze sportaanbiederdesk via sportaanbiedersdesk@knhs.nl of 0577 408290.

Downloads:

Ander nieuws

  • Springruiters zevende in Nations Cup Rome
    Springruiters zevende in Nations Cup Rome
  • Van hand veranderen: Samen bouwen aan de toekomst van de paardensport
    Van hand veranderen: Samen bouwen aan de toekomst van de paardensport
  • Brochure afdelingsdressuur 2018 online
    Brochure afdelingsdressuur 2018 online
Wij maken gebruik van cookies Ok