­ Licentiereglement officials (HO-licentie) - KNHS

Licentiereglement officials (HO-licentie)

Het licentiereglement voor officials is opgesteld met als doel kennis en kwaliteit van de official te waarborgen. Hiermee wordt niet alleen de sport leuker, maar wordt ook het paardenwelzijn gegarandeerd. De licentie is voor officials verplicht. Dit heeft als doel om er voor te zorgen dat iedereen zijn deskundigheid op peil houdt.

Onderdeel van het licentiesysteem voor officials vormt de gedragscode voor officials. De gedragscode voor officials biedt duidelijkheid welk gedrag wel en niet wenselijk is om een prettige, veilige en sportieve sfeer te bereiken en te borgen.

Voor het volgen van bijscholingen en inzet tijdens een wedstrijd krijgt de official theorie- en / of praktijkpunten toegekend. Deze punten worden geregistreerd in Mijn KNHS.

Voldoet de official aan het einde van de licentieperiode aan de gestelde eis dan wordt de officialkwalificatie weer voor een licentieperiode verlengd.

Nieuwe licentieperiode en reglement

Per 1 januari 2020 is er een nieuwe licentieperiode en een nieuw licentiereglement in gegaan. De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe licentiereglement hebben tot doel een kwaliteitsslag te maken. 

Belangrijkste wijzigingen licentiereglement per 1-1-2020

Licentieperiode wordt twee jaar 

Update 12-11-2020> Periode is vanwege de situatie rondom het coronavirus verlengd met één jaar. Einddatum: 31-12-2022

Praktijkpunten zijn enkel te behalen op KNHS goedgekeurde wedstrijden, manege wedstrijden en proevendagen

Theoriepunten zijn enkel te behalen met specifieke KNHS-bijscholingen

Bij meerdere kwalificaties komt de staffel voor theoriepunten te vervallen

Het theoriepuntensysteem wordt eenvoudiger

Naamswijziging diverse licenties / kwalificaties t.b.v. de uniformiteit

Uitgebreide informatie kunt u lezen in het geldende licentiereglement en de bijbehorende bijlage met het  kwalificatie / licentieoverzicht.

Licentiereglement 2020-2022

Het huidige licentiereglement is geldig in de periode van 1-1-2020 tot en met 31-12-2022. In de ledenraadsvergadering van 8 november 2019 is de inhoud vastgesteld en goedgekeurd. Het voorstel om de licentieperiode 2020-2021 vanwege de situatie rondom het coronavirus met één jaar te verlengen is goedgekeurd in de Ledenraadsvergadering van 12 november 2020.  

Klik hier voor het licentiereglement 2020-2022

Bijlage Kwalificatie- en licentieoverzicht 2020-2022

In de bijlage Kwalificatie- en licentieoverzicht van het licentiereglement 2020-2022 kunt u een overzicht vinden met officiallicenties, kwalificaties, aantal te behalen theorie- en praktijkpunten en de bijbehorende bevoegdheden.

Klik hier voor de bijlage Kwalificatie- en licentieoverzicht 2020-2022

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen kijk dan ook eens in de kennisbank of neem contact op met KNHS afdeling Officialopleidingen via officialopleidingen@knhs.nl.

Bijscholingen

Bijscholingen voor officials zijn te vinden in de opleidingen- en evenementenkalender in Mijn KNHS. De lijst met bijscholingen wordt regelmatig aangevuld. Bij de details van de bijscholing kunt u zien voor welke groep officials deze bijscholing is opengesteld.

Klik hier voor meer informatie over bijscholingen voor officials

Gedragscode
Als ondersteuning voor het werk van official heeft de KNHS een gedragscode ontwikkeld. De gedragscode reflecteert onze waarden en geeft richting aan de houding en het gedrag van officials voor een veilig sportklimaat. Lees meer over de gedragscode. 

Registratieformulieren inzet officials

Voor een aantal officialfuncties is automatische registratie van inzet niet mogelijk (zie de bijlage van het licentiereglement). Indien er geen sprake is van automatische registratie dient de official zijn inzet per jaar door te geven middels het registratieformulier inzet officials (niet mogelijk via telefoon of tablet). Dit formulier kunt u ook gebruiken wanneer u een wedstrijd mist in uw overzicht in Mijn KNHS.   

Klik hier voor het registratieformulier inzet officials

Vragen over het Licentiereglement

Heeft u naar aanleiding van het licentiereglement vragen check dan ook eens de kennisbank. Kunt u uw vraag hier niet vinden neem dan contact op met de afdeling Officials via officialopleidingen@knhs.nl.

 

 

Ander Nieuws

  • Indoor Friesland: topsport, shows en ouderwetse gezelligheid
    Indoor Friesland: topsport, shows en ouderwetse gezelligheid
  • Harry’s Horse Zitcompetitie 2022 van start met eerste Regiofinales
    Harry’s Horse Zitcompetitie 2022 van start met eerste Regiofinales
  • Indoorkampioenschappen 2023: kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online!
    Indoorkampioenschappen 2023: kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online!