­ Opleiding Technisch Afgevaardigde (TA) - KNHS

Opleiding Technisch Afgevaardigde (TA)

In de disciplines Samengesteld Mennen, Eventing, Endurance en Mendurance wordt een Technisch Afgevaardigde aangewezen. Een Technisch Afgevaardigde (TA) keurt alle administratieve voorzieningen voor de deelnemers vanaf het moment dat de TA benoemd is tot het einde van de wedstrijd.

Een TA moet zich ervan overtuigen dat de huisvesting van de paarden en oefenterreinen in alle opzichten voldoen en geschikt zijn, inspecteert - afhankelijk van de discipline - de ringen en/of het parcours zodat is vastgesteld dat de voorzieningen, vereisten en organisatie in overeenstemming zijn met de desbetreffende voorschriften.

De TA ziet erop toe dat het parcours en - bij de disciplines Mennen en Eventing - de hindernissen eerlijk en zonder gevaar zijn en dat de kennis van lokale omstandigheden de deelnemers niet bevoordeelt. Indien noodzakelijk kan de TA het organiserend comité en de parcoursbouwer veranderingen laten aanbrengen in parcours of hindernissen. De Technisch Afgevaardigde overtuigt zich ervan dat de officiële waarnemers, rekenkamer en hindernisrechters volledig bekend zijn met hun taak, waarbij inbegrepen het gebruik en aflezen van de noodzakelijke apparatuur.

Opleiding TA Endurance

Als Technisch Afgevaardigde (TA) ondersteunt en adviseert u de wedstrijdorganisatie bij het organiseren van een Endurancewedstrijd. De TA is het eerste aanspreekpunt voor de wedstrijdorganisatie.

De taak van de TA begint ruimschoots voor de wedstrijddatum en eindigt voor de wedstrijddag. De TA heeft op de wedstrijddag zelf geen functie. De TA ziet er op toe dat het wedstrijdterrein en de faciliteiten in alle opzichten voldoen en geschikt zijn zodat de wedstrijd veilig en verantwoord verreden kan worden. De TA inspecteert het terrein en het parcours en kijkt of deze in overeenstemming zijn met de voorschriften en de reglementen van de KNHS. Indien noodzakelijk kan de TA de organisatie veranderingen laten aanbrengen op het wedstrijdterrein of in het parcours. De TA keurt de wedstrijd, die een dag voor de wedstrijddatum gereed moet zijn, goed of uiterste geval niet goed.

Het profiel* 

 • Lid van de KNHS
 • In het bezit van de bevoegdheid Jurylid Endurance en daar minimaal 2 jaar in actief
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift
 • Tenminste 30 jaar oud
 • Inzicht hebben in de organisatiestructuur van een Endurance wedstrijd
 • Parate kennis van de reglementen en in staat om de kennis op een adequate manier en in complexe situaties consequent toe te passen in de geest van de sport
 • Onpartijdig en besluitvaardig
 • Flexibel en praktisch ingesteld
 • Is integer en stressbestendig/ kan onder druk presteren

Opleiding*
De opleiding betreft een uitgebreid stagetraject. 

Kosten*
De kosten voor deze opleiding bedragen €75. 

Start opleiding*
De opleiding wordt uitgeschreven zodra er behoefte is aan uitbreiding van deze categorie officials. 

Inschrijven
Inschrijven is momenteel niet mogelijk. De opleiding kan eventueel op individuele basis worden gegeven. Eventuele interesse kan kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar officialopleidingen@knhs.nl 

*Let op: omdat deze opleiding dit cursusseizoen niet wordt uitgeschreven zijn de bovengenoemde toelatingseisen en de opzet van de opleiding onder voorbehoud. Voor het volgende cursusseizoen kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd.

 

Opleiding TA Mennen

Als Technisch Afgevaardigde (TA) ondersteunt en adviseert u de wedstrijdorganisaties bij het organiseren van een samengestelde wedstrijd mennen (SWM) vanaf het moment dat men benoemd is tot aan het einde van de wedstrijd. De TA moet zich ervan overtuigen dat het wedstrijdterrein, indeling en de benodigde faciliteiten in alle opzichten voldoen en geschikt zijn, inspecteert de ringen, de trajecten en de hindernissen of deze in overeenstemming zijn met de desbetreffende voorschriften. De TA ziet erop toe dat de marathon eerlijk en zonder gevaar gebouwd is. Indien noodzakelijk kan de TA de organisatie en de parcoursbouwer veranderingen laten aanbrengen in en/of aan de hindernissen en de trajecten. De TA overtuigt zich ervan dat de tijdwaarneming, de hinderniswaarnemers, de rekenkamer en overige functionarissen volledig bekend zijn met hun taak, waarbij inbegrepen het gebruik en aflezen van chronometers en stopwatches en het invullen van de benodigde (hindernis)formulieren. De TA moet in staat zijn de Briefing op de wedstrijd te leiden.

Toelatingseisen / profiel

 • Je bent lid van de KNHS
 • Je hebt al enkele jaren ervaring als jurylid mennen of parcoursbouwer op samengestelde wedstrijden mennen
 • Je hebt goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en in geschrift
 • Je bent tenminste 30 jaar
 • Ervaring in het organiseren van wedstrijden samengesteld mennen is een pre.
 • Je hebt parate up to date reglementenkennis overeenkomstig het niveau en bent in staat om deze reglementen op een adequate manier en in complexe situaties consequent toe te passen in de geest van de sport
 • Je bent in staat jouw oordeel onafhankelijk vast te stellen
 • Je laat je niet leiden door een oordeel van een ander
 • Je bent onpartijdig en besluitvaardig
 • Je bent flexibel en praktisch ingesteld
 • Je ziet er op toe dat de reglementen van de KNHS op een correcte wijze worden toegepast.
 • Je hebt een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en presentatie
 • Je formuleert helder en begrijpelijk en past de formulering aan de doelgroep aan
 • Je bent in staat op een lager niveau te coachen en te begeleiden
 • Je kan feedback geven en ontvangen
 • Je gaat gemakkelijk, begrijpelijk en duidelijk om met de omgeving waarin wordt gewerkt
 • Je bent collegiaal en loyaal naar collega’s
 • Je straalt motivatie en beleving uit, toont betrokkenheid en interesse en kan aanmoedigen en belonen
 • Je bent integer en stressbestendig/ kan onder druk presteren
 • Je hebt zelfinzicht en zelfvertrouwen
 • Je zoekt en benut kansen voor eigen ontwikkeling
 • Je straalt een positieve houding uit en houdt zich aan beleefdheidsregels en omgangsvormen

Opleiding
De opleiding bestaat uit twee cursusavonden theorie, een theorietoets en een stagetraject.   

Kosten
De kosten voor deze opleiding bedragen €80.

Start opleiding 
Op dit moment staat er geen opleiding gepland.  De opleiding wordt uitgeschreven zodra er behoefte is aan uitbreiding van deze groep officials. 

Inschrijven
Inschrijven voor deze opleiding is momenteel niet mogelijk. 

OPLEIDING TA EVENTING

Als Technisch Afgevaardigde (TA) ondersteunt en adviseer je de wedstrijdorganisaties bij het organiseren van een eventingwedstrijd vanaf het moment dat men benoemd is tot aan het einde van de wedstrijd. De TA moet zich ervan laten overtuigen dat het wedstrijdterrein en de benodigde faciliteiten in alle opzichten voldoen en geschikt zijn. Zie voor meer informatie het profiel onderaan de pagina.  

Toelatingseisen

 •  Je bent lid van de KNHS en minimaal 30 jaar oud.
 • Je beschikt over een licentie Parcoursontwerper Cross Country t/m M of je hebt een klassering Eventing Klasse Z.
 • Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in het organiseren van eventingwedstrijden en/of in het ontwerpen en bouwen van een cross country. 
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift

Opleiding

 • 1 dag of 2 dagdelen theorie 
 • Stagetraject (2 a 3 stages)
 • Opstellen portfolio 
 • Ben je geen parcoursbouwer? Dan krijg je een extra dag theorie over crossbouw en ontwerp. 

Start opleiding 

April 2024

Inschrijven

Geïnteresseerd? Lever je motivatie / CV voor 28-2-2023 in via officialopleidingen@knhs.nl en schrijf je in via Mijn KNHS. Een assessmentgesprek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.  

Kosten: 100 euro 

Categorie: opleiding, ta, technisch afgevaardigde, eventing, endurance, mennen

Downloads:

Ander Nieuws

 • 11 maart oefenmennen en oefenspringen op het NHC
  11 maart oefenmennen en oefenspringen op het NHC
 • Schrijf je in voor het nieuwe KNHS-instructeursopleiding seizoen
  Schrijf je in voor het nieuwe KNHS-instructeursopleiding seizoen
 • Eind augustus KNHS Talentendag in Ermelo
  Eind augustus KNHS Talentendag in Ermelo