Jurylid Springen

In de kern is de taak van een springjury het waken over een eerlijke wedstrijd. In de praktijk blijkt deze taak echter veel meer aspecten te bevatten dan alleen maar het toepassen en bewaken van de regels. Het stimuleren en handhaven van sportiviteit en dierenwelzijn is van immens belang voor de ontwikkeling van de paardensport. De jury vervult hierbij een onmiskenbaar belangrijke rol.

Jurylid Springen klasse B t/m ZZ

De opleiding springjuryleden leidt cursisten op tot springjurylid voor de beoordeling van springrubrieken, die tijdens wedstrijden categorie 2 en 3 (breedtesport)
worden verreden. De opleiding bestaat uit 6 theorielessen die centraal in Nederland gegeven worden. Een uitgebreide praktijkstage (tenminste 10 wedstrijddagen) maakt deel uit van deze opleiding. De reglementskennis wordt getoetst door middel van een digitaal theorie-examen.

Toelatingsvoorwaarden en selectieprocedure

Om de opleiding te volgen moet je allereerst voldoen aan deze voorwaarden: 

 • Je bent lid van de KNHS (bij voorkeur via een rijvereniging of ponyclub);
 • Je hebt een wedstrijdklassering van minimaal L-springen met 1 winstpunt;
 • Je bent bij aanvang van de opleiding 21 jaar oud;
 • Een goede lichamelijke conditie en enige theoretische kennis van het goed gaande paard en de africhtingsgraad zijn wenselijk.

Een assessment kan een onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Inschrijving

Wanneer je tot jurylid voor de discipline springen opgeleid wilt worden of voor een promotiecursus in aanmerking wilt komen, kun je, zodra de opleiding wordt uigeschreven, je inschrijven via Mijn KNHS.

Daarnaast stuur je een uitgebreide motivatie mee (zie onderstaand format), waarin je uitlegt waarom je door wilt stromen, welke ervaring je hebt in de paardensport, welke relevante opleidingen en andere activiteiten je hebt gedaan, wat je ambities zijn, enzovoorts. Vergeet niet om door te geven of en zo ja welke bijscholing(en) je hebt gevolgd en op welke wedstrijden je hebt gejureerd. Deze motivatiebrief kun je mailen naar opleidingen@knhs.nl

Selectie

Na ontvangst van je (volledige) inschrijving wordt gecontroleerd of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Daarna volgt een uitgebreid selectietraject bestaande uit de beoordeling van je motivatie en een assessment. Door middel van deze procedure wordt bepaald wie aan de opleiding kan deelnemen.

Jurylid springen Categorie 1 en Internationaal

Doorstroming voor de beoordeling van springrubrieken voor categorie 1 concoursen en internationaal gebeurt zodra er - vanuit de KNHS - behoefte is aan uitbreiding van deze categorie officials. De voorwaarden voor deelname aan deze opleidingen  worden bij uitschrijving gepubliceerd op de KNHS website. 

ProfieL

 • Je bent lid van de KNHS
 • Je kunt je goed uitdrukken in woord, geschrift en presentatie
 • Je bent tenminste 30 jaar, waarvan minimaal 5 jaar actief als springjurylid
 • Je was in de laatste 2 jaar minimaal 25 maal per jaar actief als springjurylid
 • Je heeft parate kennis van de reglementen en bent in staat om deze reglementen op een adequate manier en in complexe situaties consequent toe te passen in de geest van de sport
 • Je bent in staat je oordeel onafhankelijk vast te stellen en laat je dus niet leiden door het oordeel van een ander
 • Je bent onpartijdig en besluitvaardig
 • Je bent flexibel en praktisch ingesteld
 • Je ziet er op toe dat de reglementen van de KNHS op een correcte wijze worden toegepast.
 • Je formuleert helder en begrijpelijk en past de formulering aan de doelgroep aan
 • Je kunt feedback geven en ontvangen
 • Je gaat gemakkelijk, begrijpelijk en duidelijk om met de omgeving waarin wordt gewerkt
 • Je bent collegiaal en loyaal naar collega’s
 • Je straalt motivatie en beleving uit, toont betrokkenheid en interesse en kan aanmoedigen en belonen
 • Je bent integer en stressbestendig, kunt onder druk presteren
 • Je hebt zelfinzicht en zelfvertrouwen
 • Je zoekt en benut kansen voor je eigen ontwikkeling
 • Je straalt een positieve houding uit en houdt zich aan beleefdheidsregels en omgangsvormen
 • Je hebt voldoende technische kennis (dit wordt vastgesteld door een technische test)
 • Voor eventuele latere doorstroming naar Internationaal is beheersing van het Engels in woord en geschrift een vereiste. Houdt in dat geval ook rekening met de adviesleeftijd van maximaal 50 jaar. 
 • Je bent in staat en bereid om jongere collega’s te coachen en te begeleiden.

Categorie: opleiding, jurylid, springen

Download de brochure

Ander Nieuws

 • Voormalig winnaars NK Springen 1937 - 2018
  Voormalig winnaars NK Springen 1937 - 2018
 • Springruiters maken zich op voor titelstrijd in Mierlo
  Springruiters maken zich op voor titelstrijd in Mierlo
 • Meer dan 100 diploma’s uitgereikt aan nieuwe KNHS-instructeurs
  Meer dan 100 diploma’s uitgereikt aan nieuwe KNHS-instructeurs