­ Jurylid Springen - KNHS

Jurylid Springen

De opleiding springjuryleden leidt jou op tot jurylid Springen voor de beoordeling van springrubrieken, die tijdens wedstrijden categorie 2 en 3 (breedtesport) worden verreden.

In de kern is de taak van een springjury het waken over een eerlijke wedstrijd. In de praktijk blijkt deze taak echter veel meer aspecten te bevatten dan alleen maar het toepassen en bewaken van de regels. Het stimuleren en handhaven van sportiviteit en dierenwelzijn is van immens belang voor de ontwikkeling van de paardensport. De jury vervult hierbij een onmiskenbaar belangrijke rol.

JURYLID SPRINGEN B t/m ZZ

Toelatingseisen*

 • Je bent lid van de KNHS
 • Je bent minimaal 21 jaar
 • Je hebt een wedstrijdklassering L springen (L+1) of hoger
 • Je hebt affiniteit met de springsport
 • een positieve beoordeling van het intakegesprek

Opzet opleiding*
De opleiding bestaat uit 6 theorielessen, een digitaal theorie-examen en een uitgebreide praktijkstage (tenminste 10 wedstrijden).

Kosten*
Kosten voor de opleiding zijn €280,-

Start opleiding
De opleiding wordt uitgeschreven zodra er behoefte is aan uitbreiding van deze groep officials. 

Inschrijven:
Inschrijven is dit cursusseizoen niet mogelijk.

*Let op: omdat deze opleiding dit cursusseizoen niet wordt uitgeschreven zijn de bovengenoemde toelatingseisen, de opzet van de opleiding en de kosten onder voorbehoud. Voor het volgende cursusseizoen kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd.

Jurylid springen Categorie 1 (t/m 150)

Cursusseizoen 2020-2021

In 2021 biedt de KNHS springjuryleden de mogelijkheid om door te stromen naar Jurylid Springen Categorie 1.

De juryleden, die in aanmerking wensen te komen voor deze kwalificatie, dienen de ambitie en capaciteiten te hebben om in de toekomst door te stromen naar de functie van FEI Judge Jumping.

De eerste selectie van de kandidaten vindt plaats op basis van een motivatiebrief en een Pitch*. Als tweede onderdeel wordt de kandidaat (eventueel) uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze selectiecommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, één of twee internationale juryleden Springen en een vertegenwoordiger van de afdeling Official Opleidingen.

In het gesprek komen aspecten als, motivatie, organisatie sensitiviteit, internationale representatie, collegialiteit en beschikbaarheid en bereidheid te investeren in eigen ontwikkeling aan bod.

De selectie criteria zijn:

 • Je bent lid van de KNHS en je hebt een actieve licentie jurylid Springen.
 • Je kunt je goed uitdrukken in woord en geschrift in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels.
 • Je bent minimaal 5 jaar actief als jurylid Springen.
 • Vanaf 2017 tot het moment van de inschrijving ben je tenminste 25 keer ingezet als springjurylid.
 • Je kent het KNHS reglement Springen door en door.
 • Je bent in staat om de reglementen op een adequate wijze in complexe situaties consequent toe te passen in de geest van de sport.
 • Je bent in staat je oordeel onafhankelijk vast te stellen en laat je dus niet leiden door het oordeel van een ander.
 • Je bent onpartijdig, praktisch en besluitvaardig.
 • Je formuleert helder en duidelijk.
 • Je kunt feedback geven en ontvangen.
 • Je bent collegiaal en loyaal naar je collega’s.
 • Je bent integer en stressbestendig en kunt onder druk presteren
 • Je straalt een positieve houding uit en houdt zich aan de beleefdheidsregels en omgangsvormen.
 • Je bent instaat en bereid om jongere collega’s te coachen en te begeleiden.

Voldoe je aan bovenstaande criteria en heb je belangstelling voor deze opleiding volg dan de volgende procedure:

1. Schrijf je in via Mijn KNHS

2. Maak een PITCH. Dit is een korte presentatie op beeld (gemaakt met videocamera of telefoon) waarin je jezelf in maximaal 3 minuten voorstelt. 

In het filmpje komen onderstaande punten aan de orde;

 • wie je bent, 
 • waarom je jury Springen bent geworden,
 • wat je motivatie is om door te stromen naar jurylid Springen Cat. 1
 • wat je visie is op de Nederlandse Springsport
 • wat je opinie is over het Paardenwelzijn gerelateerd aan de springsport
 • wat je verdere ambitie is als jurylid
 • natuurlijk kun je ook andere onderwerpen aan de orde stellen gerelateerd aan de springsport en de beoordeling daarvan. 

Een belangrijke eis is dat ook een gedeelte van je presentatie in het Engels is.

Stuur je pitch via WhatsApp naar 0622645441 met vermelding van je naam en onderwerp: Jury Springen Cat. 1 (LET OP: het insturen van je Pitch kan alleen op werkdagen van maandag t/m donderdag)

3. Schrijf een motivatiebrief en stuur deze naar officialopleidingen@knhs.nl met vermelding van: motivatiebrief jury Springen Cat. 1

De PITCH en de motivatie brief moeten vóór 31 december 2020 bij de KNHS ontvangen zijn. De selectiecommissie maakt op grond van de PITCH en de motivatiebrief een keuze wie er voor het 2e onderdeel van de selectie wordt uitgenodigd. Dit selectietraject staat gepland in maart 2021. 

JURYLID SPRINGEN INTERNATIONAAL

Doorstroming voor de beoordeling van springrubrieken voor internationaal gebeurt zodra er - vanuit de KNHS - behoefte is aan uitbreiding van deze categorie officials. De voorwaarden voor deelname aan deze opleidingen worden bij uitschrijving gepubliceerd op de KNHS website.

Jurylid Brons SPRINGEN

Ben je als jurylid Brons geïnteresseerd in het beoordelen van de S-proeven? Volg dan een aanvullende applicatie. Klik hier voor meer informatie. 


Toelatingsvoorwaarden en selectie

Een officialopleiding wordt uitgeschreven zodra er vanuit de sport behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep. Voor alle officialopleidingen geldt dat je lid moet zijn van de KNHS. Daarnaast gelden voor elke opleiding aanvullende toelatingscriteria waaraan bij inschrijving moet zijn voldaan.

Er is veel belangstelling voor de juryopleidingen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee maar dat betekent ook dat wij niet iedereen kunnen toelaten. Voordat kandidaten worden toegelaten tot een officialopleiding doorlopen deze in veel gevallen een selectieprocedure. Hoe uitgebreid deze procedure is, is afhankelijk van de opleiding.  Het doel van dit selectietraject is om kandidaten te selecteren waarvan de kans groot is dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een goede official en daarnaast door kunnen stromen naar het hoogste niveau.

Allereerst wordt getoetst op de gestelde toelatingseisen. Vervolgens kan er een assessment (interview) of technische test plaatsvinden.  De eigen wedstrijdklassering, het aantal gejureerde wedstrijden (voor doorstroom), CV en motivatie of een voordracht vanuit de KNHS regio kunnen in sommige gevallen doorslaggevend zijn. 

Selecteren betekent helaas ook dat we soms mensen moeten teleurstellen. Een afwijzing hoeft niet automatisch te beteken dat de kandidaat niet geschikt zou kunnen zijn voor de functie van official. 

Categorie: opleiding, jurylid, springen

Ander Nieuws

 • Masterclass Marion Schreuder nu live op www.horseriding.academy
  Masterclass Marion Schreuder nu live op www.horseriding.academy
 • Officialopleidingen cursusseizoen 2020-2021
  Officialopleidingen cursusseizoen 2020-2021
 • Volg een verkorte opleiding Aspirant Instructeur in Limburg
  Volg een verkorte opleiding Aspirant Instructeur in Limburg