­ Jurylid Springen - KNHS

Jurylid Springen

De opleiding springjuryleden leidt jou op tot jurylid Springen voor de beoordeling van springrubrieken.

In de kern is de taak van een springjury het waken over een eerlijke wedstrijd. In de praktijk blijkt deze taak echter veel meer aspecten te bevatten dan alleen maar het toepassen en bewaken van de regels. Het stimuleren en handhaven van sportiviteit en dierenwelzijn is van immens belang voor de ontwikkeling van de paardensport. De jury vervult hierbij een onmiskenbaar belangrijke rol.

JURYLID SPRINGEN Breedtesport 

Na het volgen van deze opleiding bent u bevoegd tot het beoordelen van de rubrieken 0.30m t/m 1.35m + 1 rubriek 1.40m op een breedtesportwedstrijd. 

Toelatingseisen*

 • Je bent lid van de KNHS
 • Je bent minimaal 21 jaar
 • Je hebt een wedstrijdklassering L springen (1.10 +1) of hoger
 • Je hebt affiniteit met de springsport
 • Een positieve beoordeling van motivatie en CV

Opzet opleiding*
De opleiding bestaat uit 3 theorielessen en een centrale dag, een digitaal theorie-examen en een uitgebreide praktijkstage (tenminste 10 wedstrijden).

Kosten*
De kosten van de opleiding bedragen €280,-

Start opleiding* 

 • Uden - woensdag 15 september 2021 - 19.30 uur VOL
 • Exloo - dinsdag - 14 september 2021 - 19.30 uur VOL
 • Oudgastel - dinsdag 21 september 2021 - 19.30 uur VOL
 • Weesp - dinsdag 21 september 2021 - 19.30 uur VOL

De centrale dag staat gepland op 7 november 2021 op het NHC in Ermelo. 

Inschrijven
In cursusseizoen 2022-2023 wordt geen opleiding tot jurylid Springen breedtesport uitgeschreven.

*Bij een volgende opleiding kunnen bovengenoemde toelatingseisen en de opzet van de opleiding worden aangepast. 

 

Jurylid springen Nationaal (2023)

Doorstroming voor de beoordeling van nationale springrubrieken t/m 1.50m is in het voorjaar van 2023 mogelijk.  Data, opzet van de opleiding en selectiecriteria zullen worden gecommuniceerd zodra de inschrijving open gaat. Dit zal naar verwachting eind 2022 zijn. Juryleden Springen Breedtesport zullen hierover geïnformeerd worden.  

De selectie criteria voor doorstroom zijn*:

 • Je bent lid van de KNHS en je hebt een actieve licentie jurylid Springen Breedtesport (B/ZZ).
 • Je kunt je goed uitdrukken in woord en geschrift in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels.
 • Je bent minimaal 5 jaar actief als jurylid Springen.
 • Ruime ervaring als springjurylid
 • Je kent het KNHS reglement Springen door en door.
 • Je bent in staat om de reglementen op een adequate wijze in complexe situaties consequent toe te passen in de geest van de sport.
 • Je bent in staat je oordeel onafhankelijk vast te stellen en laat je dus niet leiden door het oordeel van een ander.
 • Je bent onpartijdig, praktisch en besluitvaardig.
 • Je formuleert helder en duidelijk.
 • Je kunt feedback geven en ontvangen.
 • Je bent collegiaal en loyaal naar je collega’s.
 • Je bent integer en stressbestendig en kunt onder druk presteren
 • Je straalt een positieve houding uit en houdt zich aan de beleefdheidsregels en omgangsvormen.
 • Je bent instaat en bereid om jongere collega’s te coachen en te begeleiden.

*Let op: Bovengenoemde toelatingseisen en de opzet van de opleiding zijn onder voorbehoud. Bij uitschrijving van de opleiding kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd.

JURYLID SPRINGEN INTERNATIONAAL

Doorstroming voor de beoordeling van springrubrieken voor internationaal gebeurt zodra er - vanuit de KNHS - behoefte is aan uitbreiding van deze categorie officials. De voorwaarden voor deelname aan deze opleidingen worden bij uitschrijving gepubliceerd op de KNHS website.

Jurylid Brons SPRINGEN

Ben je als jurylid Brons geïnteresseerd in het beoordelen van de S-proeven? Volg dan een aanvullende applicatie. Klik hier voor meer informatie. 


Toelatingsvoorwaarden en selectie

Een officialopleiding wordt uitgeschreven zodra er vanuit de sport behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep. Voor alle officialopleidingen geldt dat je lid moet zijn van de KNHS. Daarnaast gelden voor elke opleiding aanvullende toelatingscriteria waaraan bij inschrijving moet zijn voldaan.

Er is veel belangstelling voor de juryopleidingen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee maar dat betekent ook dat wij niet iedereen kunnen toelaten. Voordat kandidaten worden toegelaten tot een officialopleiding doorlopen deze in veel gevallen een selectieprocedure. Hoe uitgebreid deze procedure is, is afhankelijk van de opleiding.  Het doel van dit selectietraject is om kandidaten te selecteren waarvan de kans groot is dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een goede official en daarnaast door kunnen stromen naar het hoogste niveau.

Allereerst wordt getoetst op de gestelde toelatingseisen. Vervolgens kan er een assessment (interview) of technische test plaatsvinden.  De eigen wedstrijdklassering, het aantal gejureerde wedstrijden (voor doorstroom), CV en motivatie of een voordracht vanuit de KNHS regio kunnen in sommige gevallen doorslaggevend zijn. 

Selecteren betekent helaas ook dat we soms mensen moeten teleurstellen. Een afwijzing hoeft niet automatisch te beteken dat de kandidaat niet geschikt zou kunnen zijn voor de functie van official. 

Categorie: opleiding, jurylid, springen

Ander Nieuws

 • NHC oefendressuur en oefenspringen in Ermelo op Eerste Paasdag
  NHC oefendressuur en oefenspringen in Ermelo op Eerste Paasdag
 • 11 maart oefenmennen en oefenspringen op het NHC
  11 maart oefenmennen en oefenspringen op het NHC
 • 8 oktober oefendressuur en -springen in Ermelo
  8 oktober oefendressuur en -springen in Ermelo