­ Jurylid Springen - KNHS

Jurylid Springen

De opleiding springjuryleden leidt jou op tot jurylid Springen voor de beoordeling van springrubrieken, die tijdens wedstrijden categorie 2 en 3 (breedtesport) worden verreden.

In de kern is de taak van een springjury het waken over een eerlijke wedstrijd. In de praktijk blijkt deze taak echter veel meer aspecten te bevatten dan alleen maar het toepassen en bewaken van de regels. Het stimuleren en handhaven van sportiviteit en dierenwelzijn is van immens belang voor de ontwikkeling van de paardensport. De jury vervult hierbij een onmiskenbaar belangrijke rol.

Toelatingseisen*

 • Je bent lid van de KNHS
 • je bent minimaal 21 jaar
 • je hebt een wedstrijdklassering L springen (L+1) of hoger
 • je hebt affiniteit met de springsport
 • een positieve beoordeling van het intakegesprek

Opzet opleiding*
De opleiding bestaat uit 6 theorielessen, een digitaal theorie-examen en een uitgebreide praktijkstage (tenminste 10 wedstrijden).

Kosten*
Kosten voor de opleiding zijn €280,-

Start opleiding
De opleiding staat gepland voor cursusseizoen 2020-2021.

Inschrijven:
Inschrijven is dit cursusseizoen niet mogelijk.

*Let op: omdat deze opleiding dit cursusseizoen niet wordt uitgeschreven zijn de bovengenoemde toelatingseisen, de opzet van de opleiding en de kosten onder voorbehoud. Voor het volgende cursusseizoen kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd.

Jurylid springen Categorie 1 en Internationaal

Doorstroming voor de beoordeling van springrubrieken voor categorie 1 concoursen en internationaal gebeurt zodra er - vanuit de KNHS - behoefte is aan uitbreiding van deze categorie officials. De voorwaarden voor deelname aan deze opleidingen worden bij uitschrijving gepubliceerd op de KNHS website.

Profiel

 • Je bent lid van de KNHS
 • Je kunt je goed uitdrukken in woord, geschrift en presentatie
 • Je bent tenminste 30 jaar, waarvan minimaal 5 jaar actief als springjurylid
 • Je was in de laatste 2 jaar minimaal 25 maal per jaar actief als springjurylid
 • Je hebt parate kennis van de reglementen en bent in staat om deze reglementen op een adequate manier en in complexe situaties consequent toe te passen in de geest van de sport
 • Je bent in staat je oordeel onafhankelijk vast te stellen en laat je dus niet leiden door het oordeel van een ander
 • Je bent onpartijdig en besluitvaardig
 • Je bent flexibel en praktisch ingesteld
 • Je ziet er op toe dat de reglementen van de KNHS op een correcte wijze worden toegepast.
 • Je formuleert helder en begrijpelijk en past de formulering aan de doelgroep aan
 • Je kunt feedback geven en ontvangen
 • Je gaat gemakkelijk, begrijpelijk en duidelijk om met de omgeving waarin wordt gewerkt
 • Je bent collegiaal en loyaal naar collega’s
 • Je straalt motivatie en beleving uit, toont betrokkenheid en interesse en kan aanmoedigen en belonen
 • Je bent integer en stressbestendig, kunt onder druk presteren
 • Je hebt zelfinzicht en zelfvertrouwen
 • Je zoekt en benut kansen voor je eigen ontwikkeling
 • Je straalt een positieve houding uit en houdt zich aan beleefdheidsregels en omgangsvormen
 • Je hebt voldoende technische kennis (dit wordt vastgesteld door een technische test)
 • Voor eventuele latere doorstroming naar Internationaal is beheersing van het Engels in woord en geschrift een vereiste. Houdt in dat geval ook rekening met de adviesleeftijd van maximaal 50 jaar.
 • Je bent in staat en bereid om jongere collega’s te coachen en te begeleiden.


Toelatingsvoorwaarden en selectie

Een officialopleiding wordt uitgeschreven zodra er vanuit de sport behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep. Voor alle officialopleidingen geldt dat je lid moet zijn van de KNHS. Daarnaast gelden voor elke opleiding aanvullende toelatingscriteria waaraan bij inschrijving moet zijn voldaan.

Er is veel belangstelling voor de juryopleidingen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee maar dat betekent ook dat wij niet iedereen kunnen toelaten. Voordat kandidaten worden toegelaten tot een officialopleiding doorlopen deze in veel gevallen een selectieprocedure. Hoe uitgebreid deze procedure is, is afhankelijk van de opleiding.  Het doel van dit selectietraject is om kandidaten te selecteren waarvan de kans groot is dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een goede official en daarnaast door kunnen stromen naar het hoogste niveau.

Allereerst wordt getoetst op de gestelde toelatingseisen. Vervolgens kan er een assessment (interview) of technische test plaatsvinden.  De eigen wedstrijdklassering, het aantal gejureerde wedstrijden (voor doorstroom), CV en motivatie of een voordracht vanuit de KNHS regio kunnen in sommige gevallen doorslaggevend zijn. 

Selecteren betekent helaas ook dat we soms mensen moeten teleurstellen. Een afwijzing hoeft niet automatisch te beteken dat de kandidaat niet geschikt zou kunnen zijn voor de functie van official. 

Categorie: opleiding, jurylid, springen

Ander Nieuws

 • Oefenspringen op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo
  Oefenspringen op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo
 • Verslag springforum 27 januari 2020
  Verslag springforum 27 januari 2020
 • Vernieuwde examens opleiding Instructeur Basissport afgenomen
  Vernieuwde examens opleiding Instructeur Basissport afgenomen