­ De KNHS Ledenraad - KNHS

De KNHS Ledenraad

De Ledenraad is de vertegenwoordiger van onze achterban binnen de KNHS en heeft een beleidsmatige rol in het ontwikkelen en vaststellen van bijvoorbeeld meerjarenbeleidsplannen, jaarplannen, begrotingen, jaarrekeningen. Sportspecifieke zaken worden afgehandeld in de disciplinefora.

Agenda Ledenraad

Van eerdere Ledenraadsvergaderingen zijn verslagen in de vorm van nieuwsberichten beschikbaar. In 2022 staan de volgende Ledenraadsvergaderingen gepland:

 • Donderdag 17 februari 2022
 • Donderdag 16 juni 2022
 • Donderdag 10 november 2022

De vergaderingen in 2021 zijn geweest op:

 

Ontmoet de Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit 24 personen:

Vertegenwoordiging van alle KNHS-regio’s maar ook van elke bij de KNHS aangesloten discipline en ook recreatie, jeugd, hippische ondernemers (overige rechtspersonen / sportaanbieders) en wedstrijdorganisatoren worden toegevoegd. Het aantal leden komt hiermee op 24.

De regio’s, disciplines springen, dressuur, mennen en recreatie hebben 2 stemmen en de rest heeft 1 stem.

 • KNHS Regio Groningen: Mevrouw H. de Koning
 • KNHS Regio Friesland: Mevrouw M. Ponk
 • KNHS Regio Drenthe: De heer A.J. Kooijman
 • KNHS Regio Overijssel: Mevrouw M. Eenkhoorn-Breman (interim)
 • KNHS Regio Gelderland: De heer E. Westerink
 • KNHS Regio Utrecht: De heer C. de Niet
 • KNHS Regio Noord-Holland: De heer M. Broertjes
 • KNHS Regio Zuid-Holland: De heer A. Hoekstra
 • KNHS Regio Zeeland: Mevrouw P. Broeksema-Minderhoud
 • KNHS Regio Noord-Brabant: De heer J. van der Harst
 • KNHS Regio Limburg: De heer H.G.W. Sterk
 • Dressuur: Mevrouw J. van Twist
 • Springen: De heer R. van den Hoogen
 • Recreatie: De heer G.H.G. van Wijlick
 • Eventing: Mevrouw P.H. Oudijk
 • Reining: Mevrouw F. Elzinga
 • Voltige: Mevrouw N.S. de Wolff
 • Endurance: Mevrouw C.Y. van Ravenstein
 • Aangespannen sport: niet ingevuld
 • Mennen: De heer A. Chardon
 • Bondsatletencommissie: Mevrouw M.S.M. Blom
 • Jeugd: Mevrouw E. Jeucken
 • Hippische ondernemers: De heer T. Moesman
 • Wedstrijdorganisatoren: Mevrouw J.R. Lebon

Categorie: Ledenraad

Downloads m.b.t. de Ledenraad

Ander Nieuws

 • KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
  KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
 • KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
  KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
 • Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd
  Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd