­ Opstellen koopcontract - KNHS

Opstellen koopcontract

Een koopovereenkomst is een vormvrije overeenkomst. Dit wil zeggen dat je het paard wettelijk gezien hebt gekocht, op het moment dat je mondeling of schriftelijk met de koop instemt. Het is gebruikelijk om een paard te kopen door middel van een mondelinge overeenkomst. Dit is rechtsgeldig maar valt moeilijk te bewijzen, tenzij– onafhankelijke en onbevooroordeelde – getuigen aanwezig waren ten tijde van de mondelinge overeenkomst.

Het is daarom verstandig om een koopcontract op te stellen. Met dit koopcontract kun je altijd aantonen dat jij de wettelijke eigenaar bent. Ook voor de verkoper is een koopcontract handig. De verkoper kan met het koopcontract aantonen welke garanties hij geeft en onder welke voorwaarden het paard is verkocht.

Stel het koopcontract op vóór je naar geschikte paarden gaat kijken. Je bent dan goed voorbereid en kunt de verkoper duidelijk maken dat er zonder contract niet wordt gekocht. Mocht de verkoper desondanks bezwaren hebben tegen het koopcontract, vraag je dan af of je dit paard nog wel moet kopen. Zonder verkoopcontract heb je geen enkel tastbaar bewijs dat het paard werkelijk van jou is.

In het koopcontract vermeld je de volgende punten:

 • De juiste tenaamstelling van de koper en verkoper
 • De koopsom
 • Een goede beschrijving van het doel waarmee je het paard koopt en de eisen die daarbij horen. Een omschrijving als "recreatief rijden of mennen" is onvoldoende.
 • Het chipnummer en paspoortnummer en eventueel de behaalde sportresultaten
 • De ontbindende voorwaarden van de keuring.
 • Welke partij de keuring betaalt (koper of verkoper).
 • Wanneer en onder welke voorwaarden het paard wordt geleverd
 • Foto’s van het paard vóór de aflevering
 • Mogelijke proeftijd en voorwaarden van de proeftijd.
 • Mogelijke garanties die de verkoper geeft of opmerkingen die de verkoper over het paard doet.

Ben je lid van de KNHS? Dan kun je een gratis voorbeeld koopcontract opvragen via de KNHS Servicedesk. Vermeld in de mail je persoonsnummer en geef aan dat het gaat om een voorbeeld koopcontract.

Het koopcontract ondertekenen
Als alle papieren in orde zijn, kun je het koopcontract ondertekenen. Je vult het contract in met de bekende gegevens, voorwaarden en garanties. De meeste mensen gaan er stilzwijgend van uit dat de koop wordt ontbonden als het paard niet wordt goedgekeurd bij de klinische keuring. Dit is echter niet zo. Op het moment dat je aan de verkoper vertelt dat je het paard wilt kopen, ben je ook wettelijk verplicht om het paard te kopen. Alleen als je duidelijk vermeldt dat het paard alleen wordt gekocht als de dierenarts een positief koopadvies geeft na een (klinische) keuring, geldt dit als ontbindende voorwaarde. Vul het koopcontract dus in met de vermelding dat de overeenkomst wordt ontbonden als het paard bij de keuring niet wordt goedgekeurd. Neem ook in het contract op wie de keuring betaalt. Dit is duidelijk voor jou en voor de verkoper. De verkoper heeft dan de plicht om het gevraagde paard te leveren en jij hebt de plicht om het paard te kopen, tenzij de dierenarts een negatief advies geeft over het paard. Bovendien is een koopcontract het enige wettelijke bewijs dat het paard ook daadwerkelijk aan jou is verkocht.

Mocht de verkoper desondanks bezwaren hebben tegen het opstellen van een koopcontract, vraag je dan af of je dit paard nog wel moet kopen. Het beste is om op iedere bladzijde van het contract een handtekening te zetten. Op die manier kun je later altijd aantonen dat zowel jij als de verkoper op de hoogte waren van alle voorwaarden van het contract. Beschrijf in het contract gedetailleerd met welk doel je het paard koopt. Alleen de omschrijving ‘recreatief rijden’ is te vaag. Het is ook verstandig om voor de verkoop een aantal foto’s van het paard te maken. De foto’s worden als bijlage in het contract opgenomen en dienen als bewijs dat je dát paard hebt gekocht.

Categorie: paard kopen, koopcontract

Ander Nieuws

 • Creëer een digitaal paardenpaspoort met DigiPaard
  Creëer een digitaal paardenpaspoort met DigiPaard
 • #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?
  #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?
 • Cursus EHBO Paard (VOL)
  Cursus EHBO Paard (VOL)