KNHS-FNRS Partners in Paardrijden

De KNHS als sportbond en de FNRS als brancheorganisatie voor hippische ondernemers werken als partners samen om de paardensector als geheel te versterken. De gezamenlijke missie is om mensen een leven lang te laten genieten van paardrijden bij ons, de KNHS verenigingen & FNRS ruitersportcentra, ieder op het eigen ambitieniveau. We hebben hiervoor een aantal doelen geformuleerd waar we samen aan werken om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Dit doen we onder de vlag van FNRS-KNHS Partners in Paardrijden.

Onze doelen bereiken we samen met onze FNRS-KNHS Sportaanbieders (ruitersportcentra, verenigingen en wedstrijdorganisaties). We halen behoeften op in het land en ontwikkelen paardensportconcepten, -programma’s en -producten die bijdragen aan een passend sportaanbod voor iedere ruiter in Nederland, aangeboden door FNRS-KNHS sportaanbieders. Door de mensen en ideeën van FNRS en KNHS bij elkaar te brengen, werken we aan een sterk en toekomstbestendig Hippisch Nederland 2025.

De FNRS heeft een stem bij de KNHS, zo is er een Platform Hippische Ondernemers, zitten er FNRS-afgevaardigden in de KNHS-disciplinefora en is de FNRS vertegenwoordigd in de KNHS Ledenraad. Steeds vaker zitten er ook FNRS ondernemers in de KNHS regiobesturen, zodat ook op lokaal niveau de afstemming en samenwerking steeds verder vorm krijgt. We maken gebruik van elkaars krachten en dit biedt mogelijkheden voor ruiters en de sportaanbieders. Hierover lees je meer op deze pagina's.

Platform Hippische Ondernemers

Het Platform Hippische Ondernemers (PHO) is een organisatorische eenheid van de KNHS die de groep FNRS-ondernemers vertegenwoordigt. We streven naar zitting van tenminste één FNRS ondernemer per KNHS Regio in het platform. Vanuit het Platform is Tim Moesman, eigenaar van HC Nootdorp, afgevaardigd vanuit het PHO in de KNHS Ledenraad.

Doelstelling
Het Platform Hippische Ondernemers stelt zich ten doel de leden die onder het platform vallen te verenigen en hun belangen te behartigen en te bevorderen, in de ruimste zin van het woord. Het platform komt regelmatig samen om als klankbord te dienen voor de KNHS op het gebied van sportontwikkeling, sportaanbod en actualiteiten in beleid en uitvoering in de paardensport. Indien nodig kan het platform een officieel advies uitbrengen aan de KNHS werkorganisatie vanuit de FNRS ondernemers. 

Ideeën en vragen
Heb jij kansrijke nieuwe ideeën, vragen of opmerkingen voor het platform? Neem dan contact op het forumlid in jouw regio om deze ter bespreking in te brengen. Voor vragen over het Platform Hippische Ondernemers kun je contact opnemen met Marc Jansen, projectleider Partners in Paardrijden, marc@partnersinpaardrijden.nl. 

Even voorstellen
Graag stellen we de leden van het Platform Hippische Ondernemers hieronder aan u voor, bijgestaan vanuit de werkorganisaties door Marc Jansen, projectleider Partners in Paardrijden, en Robert van Almkerk, FNRS coördinator branche-ontwikkeling.

KNHS Helpcenter
Vind het antwoord op jouw vraag in het KNHS Help Center. HE je een andere vraag kun je als KNHS-vereniging of FNRS-bedrijf terecht bij de Sportaanbiedersdesk. Te bereiken via sportaanbiedersdesk@knhs.nl of via whatsapp op het telefoonnummer 06-22645441