­ Jeugdrubrieken Springen - KNHS

Jeugdrubrieken Springen

Vanaf april 2020 start de KNHS met een nieuwe pilot jeugdrubrieken in het springen. In plaats van de reguliere rubrieken die op categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter.

Waarom deze nieuwe jeugdrubrieken?
Het doel van de jeugdrubrieken is het sporten met leeftijdsgenoten. In de jeugdrubrieken staat de leeftijd van het kind centraal en niet de grootte van de pony/het paard. Door hier in het sportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling meer bevorderd. Bovendien leidt dit tot meer sportplezier. Door de knip te maken tussen basisschool- en middelbare schoolleeftijd trekken kinderen op met leeftijdsgenootjes die over het algemeen in dezelfde fase van ontwikkeling zitten. Daarnaast zijn Jeugdrubrieken ook ideaal voor jeugdruiters die graag kennis willen maken met de springsport, maar de reguliere parcoursen (nog) te hoog vinden. Tijdens de jeugdrubrieken kunnen er namelijk al rubrieken worden uitgeschreven op een hoogte van 30 centimeter. Perfect om ervaring en vertrouwen op te doen in het springparcours. 

Wat verandert er?
In tegenstelling tot de bestaande rubrieken wordt het klassement straks niet meer per klasse en categorie opgemaakt, maar op hoogte van het parcours en per leeftijdsgroep.

De leeftijdsgroepen zien er als volgt uit:

Jeugd onder 9 = JO9 deelname mogelijk 7 en 8 jaar
Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 9 t/m 11 jaar
Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar
Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar

Rubrieken en uitschrijving
Tijdens de pilot worden alle klassen t/m een hoogte van 1.35m1 uitgeschreven voor zowel pony’s als paarden. De huidige rubrieksnamen in Mijn KNHS blijven gelijk, er worden alleen hoogtes aan toegevoegd (vb. A-pony 50cm Klasse B rijstijl). Daarnaast hebben we mogelijkheden gecreëerd voor een lagere instap door extra impuls (BB) rubrieken toe te voegen waar je met je pony(‘s) en of paard(en) aan kunt deelnemen2.  

De volgende extra impuls (BB) rubrieken zijn toegevoegd:

 • 30 cm voor A/B/C/D/E pony’s en paarden
 • 40 cm voor B/C/D/E en paarden
 • 50 cm voor C/D/E pony’s en paarden
 • 60 cm voor D/E pony’s en paarden
 • 70 cm voor E pony’s en paarden

Dit geeft jeugdruiters de mogelijkheid om makkelijker aan te sluiten bij de springsport en het maakt de overgang van manegeruiters naar de wedstrijdsport laagdrempeliger.

Alle rubrieken worden tijdens de pilot vooralsnog uitgeschreven conform het reglement springen art. 280 op rijstijl. Binnenkort wordt gestart met het inrichten en testen van een nieuwe parcourssoort waarbij het hopelijk ook mogelijk wordt om de jeugdrubrieken op stijl en tijd uit te schrijven.

We hopen deze nieuwe parcourssoort als volgt te kunnen inrichten/uitschrijven:
Het basisparcours wordt verreden op rijstijl conform art. 280 lid 5.

De foutloze combinaties met een minimale stijlbeoordeling van 60 rijden een barrage op tijd conform art. 238 lid 2a.

Plaatsing
De deelnemers worden in het basisparcours geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en stijlbeoordeling. Bij een gelijk puntenaantal zal het cijfer voor wijze van rijden bepalend zijn. Daarna zullen de deelnemers gelijk geplaatst worden (ex equo).

In de barrage worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en tijd waarbij de strafpunten worden berekend volgens tabel A.

De beste combinatie in het basisparcours ontvangt 1 plaatsingspunt, de als tweede geplaatste 2 plaatsingspunten enz. Daarnaast ontvangt de beste combinatie in de barrage 1 plaatsingspunt en de als tweede geplaatste 2 plaatsingspunten enz.

De plaatsingspunten van zowel het basisparcours als de barrage worden bij elkaar opgeteld, de combinatie met het minste aantal punten is de winnaar. Bij ex aequo in plaatsingspunten na de barrage is de stijlbeoordeling van het basisparcours doorslaggevend. Combinaties die zich niet hebben geplaatst voor de barrage worden achter de combinaties geplaatst die een barrage rijden, op basis van de plaatsingspunten van het basisparcours.

 Winst- en verliespuntenregeling
Bij een deze wedstrijd telt het resultaat van het basisparcours mee voor winst- en verliespunten.

Bij een foutloos parcours wordt bij het behalen 60 tot 75 stijlpunten 1 winstpunt toegekend. Indien het aantal stijlpunten 75 of hoger is dan worden er bij een foutloos parcours 2 winstpunten toegekend en wordt er bij 1 tot maximaal 4 strafpunten 1 winstpunt toegekend.

Zodra deze parcourssoort is ingericht en getest kan deze parcourssoort worden uitgeschreven tijdens de pilot en zullen de wedstrijdorganisaties en deelnemers hiervan op de hoogte worden gesteld.    

 11.35m alleen voor de paarden.
2 Deelnemers die op basis van hun persoonlijke stand niet meer in de klasse B mogen uitkomen volgens art. 253 lid 7b, mogen ook niet in de klasse BB uitkomen. HC starten is wel toegestaan.

Parcoursen
Het is belangrijk dat kinderen eerst ervaring en routine krijgen in het rijden van parcoursen. In het kader van de ontwikkeling van de rijvaardigheid willen we daarom de moeilijkheidsgraad van het parcours hierbij aan laten sluiten. Daarom is de keuze gemaakt om pas vanaf de parcourshoogte van 1.00 m (klasse M cat. D) een dubbelsprong toe te voegen aan het parcours. Vanaf de 1.20 m. parcoursen (klasse ZZ cat. D) mag er een driesprong toegevoegd worden. Dit maakt het ook voor de organisatie eenvoudiger. De verschillende ponycategorieën en paarden kunnen door elkaar starten omdat bij het ontbreken van een dubbelsprong de afstand in het parcours niet steeds aangepast hoeft te worden.

Startlijsten
De startlijst wordt opgemaakt op basis van de leeftijdsgroep en de hoogte van het parcours.
Vanaf 1.00 m (het moment dat er een dubbel en vanaf 1.20 m evt. een driesprong in het parcours wordt opgenomen) wordt de startlijst op volgorde van hoogte en categorie van de pony/ paard opgemaakt. Zodat de parcoursbouwer de afstanden van de combinatiesprongen kan aanpassen aan de categorie van de pony/ het paard.

Registratie bij de KNHS
De jeugdrubrieken die worden uitgeschreven tijdens de pilot tellen mee voor winstpuntenregistratie in de reguliere rubriek. M.u.v. de impuls (BB) rubrieken (deze zijn nu ook niet voor winstpunten).

Pilotwedstrijden
De volgende wedstrijden nemen op dit moment deel aan de pilot:

Datum

Wedstrijdplaats

Regio

Hier inschrijven

13-9-2020

Vragender

Gelderland

 Inschrijven

13-9-2020

 Zeewolde

 Gelderland 

 Inschrijven

20-9-2020

 Aerdenhout

 Noord-Holland

 Inschrijven


Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat je de startleeftijd hebt bereikt en in de leeftijdsgroep JO19 tot en met het einde van het jaar waarin je de 18 jarige leeftijd hebt bereikt.

Inschrijving en deelname

 • Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat je de startleeftijd hebt bereikt en in de leeftijdsgroep JO19 tot en met het einde van het jaar waarin je de 18 jarige leeftijd hebt bereikt.
 • Je kunt alleen deelnemen aan de rubrieken waarin je regulier ook startgerechtigd  bent.
 • Inschrijven loopt voor alle klassen via de wedstrijdkalender in Mijn KNHS.

Ook voor de impuls rubrieken (BB en alles daaronder)*

*Heb je nog geen startpas en wil je inschrijven voor de impulsrubrieken dan kun je kosteloos een ‘Deelnamepas pilot jeugd’ aanvragen in Mijn KNHS en hiermee inschrijven.

In het opmerkingenveld vermeldt je dan de naam van je pony(‘s) / paard(en).

Pilotwedstrijd organiseren?
Wil je als wedstrijdorganisatie ook meedoen aan de pilot jeugdrubrieken springen? Goed nieuws dat kan! Als je vanaf mei een springwedstrijd voor pony’s en/of pony’s en paarden organiseert dan is het mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in het springen. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling Wedstrijden door een mail te sturen naar wedstrijden@knhs.nl

Voor meer informatie over het organiseren van een pilotwedstrijd klik hier.

Ander Nieuws

 • Deelnemers internationale wedstrijden 6 t/m 12 juli 2020
  Deelnemers internationale wedstrijden 6 t/m 12 juli 2020
 • Leren Paardrijden: Verlichte zit
  Leren Paardrijden: Verlichte zit
 • Selectietraject WK Jonge Springpaarden bekend
  Selectietraject WK Jonge Springpaarden bekend