Trainersplatform

Om op topsportniveau te presteren is het belangrijk dat talentvolle paardensporters begeleiding krijgen van de beste trainers. Maar deze trainers moeten zichzelf ook blijven ontwikkelen. Daarom is het KNHS Trainersplatform opgezet. De leden van dit platform begeleiden de ruiters uit het Talentenplan én ontwikkelen zichzelf door ervaringen en kennis te delen.

 

Wie zitten er in het Trainersplatform?

Het Trainersplatform is topsport gestuurd en heeft als doel om prestaties in de topsport te stimuleren. Voor het Trainersplatform wordt je door de KNHS uitgenodigd als je:

  • een KNHS-bondscoach bent;
  • zelf in een Olympisch-kader senioren bent opgenomen;
  • trainer bent van het KNHS Talentenplan (in bezit van coach 5 diploma);
  • opleider 5 bent (in bezit van coach 5 diploma).

Daarnaast kun je op voordracht van een kaderlid worden uitgenodigd als je:

  • trainer bent van een Olympisch-kaderlid senioren of A-kaderlid Young riders.

Wat doet het Trainersplatform?

Binnen het Trainersplatform wordt gestreefd naar zoveel mogelijk kennisverbreding en kennisoverdracht. Twee keer per jaar komt het Trainersplatform bij elkaar en daarnaast worden er cursussen ontwikkeld en aangeboden over onderwerpen als communicatieve en didactische vaardigheden, psychologie van de topsport en de mentale / fysieke begeleiding van sporters. 

Trainersplatform en Talentenplan

De talenten van het KNHS Talentenplan worden begeleid door het Trainersplatform. Om talent in een vroeg stadium te herkennen en vervolgens zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is een Talentenkijkwijzer ontwikkeld die hen daarbij helpt.