­ De KNHS Welzijnscode - KNHS

De KNHS Welzijnscode

Het paard en zijn welzijn moet altijd voorop staan bij alles wat we binnen de paardensport en de paardenhouderij doen. De kennis van goed, veilig en duurzaam paardrijden is de basis van de paardensport. Onze gedeelde verantwoordelijkheid is om met de kennis die we over paarden en paardensport hebben, paarden met respect te behandelen en altijd te doen wat het beste is voor het paard en rekening houdend met de gezondheid en het natuurlijk gedrag van het paard.

We houden paarden en sporten met paarden onder onze voorwaarden en moeten daarom voortdurend reflecteren op wat we met onze paarden doen, hoe we het doen en waarom. De KNHS Welzijnscode is de norm voor alles wat te maken heeft met recreatief paardrijden, het mennen, het aangespannen rijden, voltigeren, de training van paarden en het wedstrijd rijden met paarden.

Lees hier de KNHS Welzijnscode

 

De KNHS moedigt alle betrokkenen in de paardensector breed aan de meest optimale verzorging en training te geven aan het gereden paard. Dit gebeurt op basis van zoveel mogelijk opleiding en kennisontwikkeling. De KNHS Welzijnscode wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig gewijzigd op basis van voortschrijdend (wetenschappelijk) inzicht. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan nieuwe onderzoeksresultaten en de KNHS moedigt verdere (financiering van) onderzoek naar het optimaliseren van paardenwelzijn aan.

De basis voor het welzijn binnen de KNHS is het paard als “HAPPY ATHLETE” zoals de FEI dat omschrijft.

Happy athlete: the Horse is calm, supple, loose and flexible, but also confident, attentive and keen, thus achieving perfect understanding with the Athlete.

‘Happy athlete’: het paard is ontspannen, soepel, los en flexibel, maar ook zelfverzekerd, oplettend en tevreden. Het paard en de ruiter begrijpen elkaar volledig, er is harmonie.

Om ook tijdens wedstrijden de paardensport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we met elkaar spelregels opgesteld. In de KNHS Welzijnscode wordt er dan ook verwezen naar het Algemeen Wedstrijdreglement, Disciplinereglementen en het Reglement Ongeoorloofde Middelen (voor het paard) van de KNHS. De reglementen zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met de Code of Conduct for the welfare of the horse van de internationale paardensportorganisatie, de FEI, maar wijken soms af als de KNHS dat nodig acht of de situatie in ons land anders is.

 

KNHS Welzijnscode

Ander Nieuws

  • NK Dressuur: Marlies van Baalen wint eerste seniorentitel
    NK Dressuur: Marlies van Baalen wint eerste seniorentitel
  • NK Dressuur: Marten Luiten op herhaling bij de U25
    NK Dressuur: Marten Luiten op herhaling bij de U25
  • NK Dressuur: goud voor Robin Heiden bij de Young Riders
    NK Dressuur: goud voor Robin Heiden bij de Young Riders