­ KNHS en paardenwelzijn - KNHS

KNHS en paardenwelzijn

Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt voor de paardensport in het algemeen en voor de KNHS in het bijzonder. De belangrijkste invloeden op het welzijn en de gezondheid van het paard zijn de zorg en het management door de paardenhouder zelf. Alle paardenhouders en -eigenaren moeten zich bewust zijn van deze welzijnsbehoeften en de gezondheidseisen. We spannen ons daarom in om paardenliefhebbers hierover te informeren.

GIDS VOOR GOEDE PRAKTIJKEN EN 12 RICHTLIJNEN VOOR PAARDENWELZIJN

Samen met de Sectorraad Paarden zorgt de KNHS voor publieksvoorlichting en praktische informatie over paardenwelzijn richting paardensporters, paardeneigenaren en paardenliefhebbers. Leidraad is de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. Daarnaast zijn in het Algemeen Wedstrijdreglement de '12 richtlijnen voor paardenwelzijn' als bijlage opgenomen. 

VOORLICHTING EN CURSUSsen

Op onze website staat veel informatie over verzorging en omgang. Daarnaast hebben we de cursus Paard&Welzijn en de cursus EHBO Paard ontwikkeld.
» Ga naar de cursus Paard&Welzijn
» Ga naar de cursus EHBO Paard

PAARDENWELZIJNSCHECK

De paardenwelzijnscheck is een checklist waarmee een inschatting gemaakt wordt van het welzijnsniveau van uw paard. De uitkomst van deze check kan vragen oproepen, zoals: Is het gemeten niveau voldoende? Wat kan ik doen om het welzijn van mijn paard verder te verbeteren? En wat is eigenlijk een ideaal welzijnsniveau? De paardenwelzijnscheck geeft meer informatie. Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.
» Doe de online Paardenwelzijnscheck

SECTORRAAD PAARDEN (SRP)

De Sectorraad Paarden (SRP) is een zelfstandige stichting en hét aanspreekpunt voor de paardensector richting overheid. De SRP bestaat uit samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector en behartigt de collectieve en gemeenschappelijke belangen van de paardensector vanuit een samenwerking tussen sport, fokkerij en ondernemers.
» Website Sectorraad Paarden

Categorie: Gids voor Goede Praktijken, Paardenwelzijnscheck, paardenwelzijn

Ander Nieuws

  • Dagelijks poetsen levert veel voordelen
    Dagelijks poetsen levert veel voordelen
  • Congres ‘Sportief Verbinden’ zet verduurzaming in de (paarden)sport op de kaart
    Congres ‘Sportief Verbinden’ zet verduurzaming in de (paarden)sport op de kaart
  • Voervolgorde: eerst ruwvoer dan krachtvoer
    Voervolgorde: eerst ruwvoer dan krachtvoer