Paardenpaspoort

Als je met je paard wedstrijden gaat rijden, dan kan het zijn dat je wedstrijddocumenten gecontroleerd worden. Het paardenpaspoort is er één van. In het paardenpaspoort staat onder andere de naam, het chipnummer, het ras, de leeftijd, de kleur, het geslacht, de kentekenen en indien mogelijk de afstamming van het paard vermeld.

Waar moet je vooral op letten?

 1. Medisch inlegvel
  Alle paarden moeten een paardenpaspoort hebben met medisch inlegvel. Het paardenpaspoort moet op de wedstrijd getoond kunnen worden, vergeet deze niet mee te nemen!
   
 2. Vaccinaties (artikel 47 van het Algemeen Wedstrijdreglement). De vaccinaties moeten in het paspoort geregistreerd zijn:
  • Een basisenting (twee vaccinaties die tussen de 21 en 92 dagen gegeven zijn)
  • De jaarlijkse enting (niet langer dan 12 maanden na de laatste enting)
  • Alle vaccinaties moeten een entdatum, batchsticker/geschreven batchnummer, handtekening en (praktijk)stempel van de dierenarts hebben
  • Minimaal 7 dagen na een vaccinatie mag je niet deelnemen aan een wedstrijd!
  • Voor paarden geboren in het jaar 2022 of later dient de basisvaccinatie tegen influenza uit drie vaccinaties te bestaan: De tweede vaccinatie moet minimaal 21 en maximaal 92 dagen na de eerste zijn toegediend, gevolgd door een derde vaccinatie die minimaal 5 maanden en maximaal 7 maanden na de tweede vaccinatie moet zijn toegediend (voorbeeld: wanneer een paard op 1 januari 2023 zijn tweede vaccinatie heeft gekregen moet de vaccinatie tussen 1 juni en uiterlijk op 1 augustus 2023 zijn toegediend). In de periode tussen de eerste en de tweede vaccinatie mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht. In de periode tussen de tweede en de derde vaccinatie mag het paard op wedstrijd worden uitgebracht met inachtneming van lid 3c van artikel 47 van het Algemeen Wedstrijdreglement. 
    
 3. Meethistorie (bij pony’s, artikel 30 van het Algemeen Wedstrijdreglement)
  • Iedere pony moet voordat wordt deelgenomen aan een wedstrijd (in ieder geval eenmaal) gemeten zijn, zodat in de juiste categorie wordt deelgenomen
  • Tot en met het achtste levensjaar moet de pony ieder jaar gemeten zijn

Checklist 

 • Staat het transpondernummer van jouw paard of pony in het paspoort gedrukt of is deze voorzien van een sticker die is afgestempeld door de paspoortuitgevende instantie?
 • Bestaat de basisvaccinatie tegen influenza uit twee inentingen, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar zijn toegediend?
 • Is er vervolgens jaarlijks een influenza vervolgenting gegeven? (voorbeeld: wanneer een paard op 1 maart 2010 is geënt, dan dient de vervolgenting op uiterlijk 1 maart 2011 plaats te vinden)
 • Is de laatste influenza vaccinatie minimaal zeven dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) toegediend?
 • Zijn alle influenza vaccinaties voorzien van de sticker met het batchnummer van de entstof (of de vermelding van het serie/ batchnummer van de entstof ingeschreven door de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend)?
 • Is de datum van de enting en de handtekening en het (praktijk)stempel van de dierenarts, die de vaccinatie heeft toegediend bij elke enting aanwezig?
 • Indien de influenza basisenting en de vervolgentingen voorheen in een afzonderlijk vaccinatieboekje zijn vastgelegd: Heeft de dierenarts de volgende tekst in het paardenpaspoort op genomen?: “the vaccination history of this horse/pony is correct. Last vaccination on: [datum]. Deze Engelse regel dient te zijn opgenomen in een FEI-paspoort. Voor paarden met een ander paspoort dan een FEI-paspoort, volstaat de regel in het Nederlands. Deze regel moet zijn afgetekend en afgestempeld door de dierenarts, ongeacht de taal waarin de regel is opgenomen. Voor paarden geboren in het jaar 2008 of daarna dienen zowel de basisenting als alle vervolgentingen influenza in het paardenpaspoort te zijn vastgelegd.
 • Zijn eventuele correcties in de vaccinatiegegevens (bijv. een verschrijving in de datum) voorzien van paraaf en (praktijk)stempel van de desbetreffende dierenarts?
 • Indien met een pony wordt deelgenomen: Is in het paspoort een geldige meethistorie opgenomen? (pony’s moeten tot en met hun 8e levensjaar jaarlijks worden gemeten tussen 1 januari en 1 april, zie artikel 30 van het Algemeen Wedstrijdreglement)

Twijfel je of jouw paspoort aan alle bepalingen voldoet, lees dan voor de zekerheid artikel 30 en 47 van het Algemeen Wedstrijdreglement door. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

De KNHS is een officiële paspoortuitgevende organisatie. Kijk hier voor meer informatie.