Info voor Federatievertegenwoordigers

De KNHS wijst voor wedstrijden categorie 1 en een beperkt aantal wedstrijden categorie 2 en 3 (waaronder de Subtopwedstrijden en Regio- en KNHS-kampioenschappen) een federatievertegenwoordiger aan. De federatievertegenwoordiger vertegenwoordigt de KNHS op wedstrijden. Hij ziet er op toe en is verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van de wedstrijd. Indien op de wedstrijd geen afzonderlijk daartoe door de KNHS aangewezen federatievertegenwoordiger aanwezig is, vervult één van de juryleden (de voorzitter van de jury) de taak van Federatievertegenwoordiger.

Op deze pagina vind je documenten die voor jou als Federatievertegenwoordiger relevant zijn.

Downloads

Ander Nieuws

  • NK enkel- en tweespan paarden voor drie jaar naar Maasdijk
    NK enkel- en tweespan paarden voor drie jaar naar Maasdijk
  • Vergadering Voltigeforum 8 oktober 2019
    Vergadering Voltigeforum 8 oktober 2019
  • Zeven nieuwe mentalenten in KNHS Perspectieventeam
    Zeven nieuwe mentalenten in KNHS Perspectieventeam