Info voor Federatievertegenwoordigers

De KNHS wijst voor wedstrijden categorie 1 en een beperkt aantal wedstrijden categorie 2 en 3 (waaronder de Subtopwedstrijden en Regio- en KNHS-kampioenschappen) een federatievertegenwoordiger aan. De federatievertegenwoordiger vertegenwoordigt de KNHS op wedstrijden. Hij ziet er op toe en is verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van de wedstrijd. Indien op de wedstrijd geen afzonderlijk daartoe door de KNHS aangewezen federatievertegenwoordiger aanwezig is, vervult één van de juryleden (de voorzitter van de jury) de taak van Federatievertegenwoordiger.

Op deze pagina vind je documenten die voor jou als Federatievertegenwoordiger relevant zijn.

Downloads

Ander Nieuws

  • Hattrick voor Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P.
    Hattrick voor Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P.
  • Lara van Nek verovert Children-titel
    Lara van Nek verovert Children-titel
  • Goud voor Anne Grether, Van der Zwan en Cosynse op NK Reining
    Goud voor Anne Grether, Van der Zwan en Cosynse op NK Reining