­ Beleidsplan en jaarplan - KNHS

Beleidsplan en jaarplan

Het beleid van de KNHS is in de Meerjarenbeleidsstrategie op hoofdlijnen geformuleerd. De ambities van de KNHS worden beschreven, onderbouwd en in doelstellingen geformuleerd. Ieder jaar wordt er een jaarplan gemaakt met daarin de focuspunten voor het komende jaar. Jaarplannen worden in oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Na afloop van het jaar worden de belangrijkste momenten vastgelegd in een jaarverslag.

Bij de downloads staat ook de KNHS begroting 2022.

Categorie: Beleidsplan, jaarplan

Downloads

Ander Nieuws

  • CORONA UPDATE: WEDSTRIJDEN WEER TOEGESTAAN VANAF 26 JANUARI
    CORONA UPDATE: WEDSTRIJDEN WEER TOEGESTAAN VANAF 26 JANUARI
  • Bekendmaking KNHS Talent van het Jaar 2021
    Bekendmaking KNHS Talent van het Jaar 2021
  • Jaarplan 2019 gepresenteerd aan KNHS Ledenraad
    Jaarplan 2019 gepresenteerd aan KNHS Ledenraad