Dressuur Artikel 100 - Algemene bepalingen

  1. Dit reglement dient in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement te worden gelezen. Wanneer bepalingen in dit reglement afwijken van bepalingen in het Algemeen Wedstrijdreglement gaan de bepalingen in het Wedstrijdreglement Dressuur voor op de bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement. 
  2. Voor internationale (delen van) wedstrijden, die met toestemming van de KNHS worden georganiseerd en die worden verreden in Nederland, geldt de FEI-reglementering.
  3.  Alle KNHS-reglementen zijn onverminderd van toepassing op meetmomenten. Daar waar wedstrijd staat vermeld moet ook meetmoment worden gelezen tenzij specifiek anders vermeld (m.u.v. de artikelen 137, 138 ,139)
  4. Daar waar paard staat vermeld moet ook pony worden gelezen tenzij specifiek anders vermeld.

Lees het volgende artikel