Dressuur Artikel 107 en 108 - Promotieregeling en degradatieregeling

 1. Promotieregeling
  Klasse BB : geen promotieregeling
  Voor de klassen B t/m ZZ-Zwaar geldt dat promotie naar de hogere klasse is toegestaan wanneer 10 winstpunten zijn behaald.
  Voor de klassen B t/m M2 geldt dat promotie naar de hogere klasse verplicht is wanneer 30 winstpunten zijn behaald.
  Promotie vanuit de klassen Z1, Z2 en ZZ-Licht naar de hogere klasse is niet verplicht. In deze klassen worden maximaal 40 winstpunten geregistreerd.
  Promotie vanuit de klasse Young Riders naar de Lichte Tour is toegestaan wanneer 10 winstpunten zijn behaald of wanneer er tweemaal een score van 65% of hoger behaald is.
  Promotie vanuit de klasse ZZ-Zwaar naar de Prix st. George proef is verplicht wanneer 30 winstpunten zijn behaald.
  Promotie vanuit de Prix st. George proef naar de Intermediaire 1 is toegestaan nadat 1x 60% is gehaald.
  Promotie vanuit de Intermediaire 1 proef naar de Intermediaire A en B proeven en Intermediaire II proef is toegestaan, zodra er 1x 60% is behaald.
  Promotie vanuit de Intermediaire II proef en de GP 16-25 proef naar de Grand Prix proeven is toegestaan nadat er 1x 60% is behaald.
  Promotie vanuit de Prix St. Georges, Intermediaire I en Intermediaire II is niet verplicht.

a. Ponyruiters, die rijden met een pony behorende tot de categorie A en B, mogen niet promoveren naar de klassen Z1- en Z2-dressuur.
b. Een combinatie mag, totdat de stand van 5 winstpunten in een klasse is bereikt, ook nog blijven starten in één klasse lager, mits de inschalingstabel dit toelaat. Zodra een stand van 5 winstpunten of meer in de hogere klasse is bereikt, gaat de promotie definitief in en mag niet meer in de lagere klasse worden gestart.
c. Als een combinatie eenmaal gestart is een klasse behorende bij de Zware Tour (m.u.v. GP-U25) is de promotie direct
definitief. Voor de U25 combinaties geldt dat dit gelijk is aan het FEI-reglement.
d. Promotie tijdens dezelfde wedstrijddag is toegestaan.
e. Children kunnen de winstpunten behaald in hun Childrenproeven gebruiken voor promotie van de klasse Z1 naar Z2. 
f.
Junioren kunnen de winstpunten behaald in hun Juniorenproeven gebruiken voor promotie van de klasse Z2 naar de klasse ZZ-licht.
g. Als een combinatie aan 2 proeven deelneemt op dezelfde dag tijdens dezelfde wedstrijd, hoeft de tweede proef niet in dezelfde klasse gereden worden als de eerste proef. Het is toegestaan deel te nemen aan een tweede proef ondanks het eventueel behalen van de verplichte promotiegrens na de eerste proef.
h. Maximaal 5 winstpunten die behaald zijn via Paardrijden.nl in de klassen B t/m L2 kunnen gebruikt worden voor promotie naar een hogere klasse.


Artikel 108 - Degradatieregeling

Een combinatie kan op eigen verzoek worden teruggeplaatst, nadat de combinatie twee keer achter elkaar een percentage van 53% of minder heeft behaald. De procedure voor het aanvragen van dispensatie staat vermeld op de website.

 

Naar het volgende artikel