Dressuur Artikel 104 - De verschillende klassen

 1. Klassen en proeven.
  Klasse BB : alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven
  Klasse B : alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven
  Klasse L1 : alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven
  Klasse L2 : alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven
  Klasse M1 : alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven
  Klasse M2 : alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven
  Klasse Z1 : alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven
  Klasse Z2 : alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven
  Klasse Z2 pony’s : de FEI proeven (inleidend, individueel, team)
  Klasse ZZ-Licht : alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven
  Klasse ZZ-Zwaar : alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven
  Klasse Lichte Tour : de FEI-proeven Prix St. Georges, Intermédiaire
  Klasse Zware Tour : de FEI-proeven Intermédiaire A en B, Intermédiaire II, Grand Prix 16-25,  Grand Prix, Grand Prix Special
  Afdelingsdressuur L-M-Z-ZZ : alle door de KNHS daartoe uitgegeven proeven 
 2. De voor de diverse klassen beschikbare Kür op muziek wordt wel qua niveau tot die klasse gerekend, maar telt niet mee voor de promotieregeling in die klasse. 
 3. Iedere rubriek heeft zijn eigen proef, op het vraagprogramma wordt aangegeven welke proef er voor een bepaalde rubriek wordt uitgeschreven. Als er 2 proeven worden uitgeschreven per wedstrijddag, is het voor een combinatie niet toegestaan om 2x dezelfde proef te starten. 
 4. De proeven mogen onder géén voorwaarde veranderd worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNHS dan wel de FEI. 
 5. Andere dan de officiële dressuurproeven mogen uitsluitend worden uitgeschreven na schriftelijke toestemming van  de KNHS dan wel de FEI.
 6. De klasse BB is geen promotieklasse en er worden geen winstpunten geregistreerd. Er wordt wel een klassement opgemaakt en er zijn prijzen. Voor de BB-rubrieken gelden dezelfde reglementaire bepalingen als voor de klasse B met uitzondering van de volgende bepaling;
  a. Een startpas met het desbetreffende paard is niet verplicht.
  Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS.
  Deelnemers die op basis van hun persoonlijke stand niet meer in de klasse B mogen uitkomen, mogen ook niet in de klasse BB uitkomen. Hors Concours starten is wel toegestaan.