Dressuur Artikel 109 - Rubrieken al dan niet voor promotie en hors concours (HC) starten

 

 1. Indien een wedstrijdorganisatie met instemming van de jury een combinatie gelegenheid wenst te geven om hors concours (buiten mededinging) te starten, mag dat worden toegestaan, met inachtneming van de navolgende bepalingen:
  a. Hors concours (buiten mededinging) starten is toegestaan in de klasse waarin men reglementair startgerechtigd is of in een lagere klasse. Indien de combinatie zowel voor klassering als hors concours wil starten, dan dient de proef voor klassering als eerste te worden verreden.
  b. De reglementaire bepalingen van de klasse waarin wordt gestart zijn ook van toepassing op een hors concours-start.
  c. De behaalde resultaten in de proef van de desbetreffende combinatie mogen niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden c.q. niet in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van winstpunten.
  d. Aan een hors concours-start kan geen enkel recht worden ontleend met betrekking tot de klasse-indeling van de desbetreffende combinatie.
  e. Wanneer een deelnemer in een rubriek waarin overeenkomstig de bepalingen van het vraagprogramma slechts met één paard per deelnemer mag worden gestart, daarnaast een tweede en eventueel derde paard hors concours wenst te rijden met toestemming van de wedstrijdorganisatie, moet het paard waarmee aan de wedstrijd deelgenomen wordt, altijd als eerste van de door deze deelnemer in die rubriek te rijden paarden gestart worden.
  f. Combinaties die één of meermalen hors concours (buiten mededinging) willen starten, dienen dit op het inschrijfformulier te vermelden.

Naar het volgende artikel