Dressuur Artikel 111 - Kampioenschappen

Voor bepalingen inzake de deelname aan kampioenschappen wordt verwezen naar het desbetreffende kampioenschapsreglement.

Naar het volgende artikel