Dressuur Artikel 126 - Beoordeling

 

 1. De omschrijving van de diverse onderdelen van de individuele dressuurproeven, eventueel met de daarbij behorende toelichting en de daarin opgenomen bepalingen in de uitleg van het doel en de algemene principes van de dressuur zijn van toepassing. Deze zijn gepubliceerd op de website van de KNHS. Indien en voor zover deze bepalingen niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit reglement, dan hebben de bepalingen van dit reglement te allen tijde voorrang. 
 2. Alle bewegingen en overgangen van de ene naar de andere gang worden voor wat betreft de algemene beoordeling aan het einde van de proef, bij het onderdeel zuiverheid en regelmaat van de gangen, verenigd tot groepen van gelijksoortige bewegingen, behorend tot dezelfde gang. 
 3. De prestaties van de deelnemers in de proeven worden door een daartoe gelicenceerd jurylid beoordeeld door middel van het toekennen van cijfers, variërend van 0 t/m 10, waarbij het cijfer 0 het slechtste en het cijfer 10 het beste cijfer is. Het toekennen van halve punten is bij alle onderdelen in de proeven toegestaan. Het toekennen van decimalen is alléén toegestaan bij de waardering van de artistieke presentatie in de Kür op muziek in alle klassen. De tabel/verklaring van de cijfers luidt als volgt:

  10 = uitmuntend4 = onvoldoende
  9 = zeer goed3 = tamelijk slecht
  8 = goed2 = slecht
  7 = tamelijk goed1 = zeer slecht
  6 = voldoende0 = niet uitgevoerd
  5 = matig 
  Onder 'niet uitgevoerd' wordt verstaan, dat praktisch niets van de gevraagde beweging of oefening is getoond.
 4. Alle bewegingen en/of oefeningen en sommige overgangen van de ene gang naar de andere, die door de jury met cijfers beoordeeld moeten worden, zijn in de proeven van afzonderlijke elkaar opvolgende nummers voorzien. 
 5. Onder de noemer 'verzorging van het geheel' wordt een beoordeling uitgebracht over:
  - De conditie waarin en het toilet waarmee het paard wordt gepresenteerd;
  - Het harnachement van het paard;
  - De kleding en de verzorging van de deelnemer.
 6.  Aanwijzingen voor de beoordeling van het onderdeel "verzorging van het geheel", dat voorkomt in de proeven voor de klassen BB en B, zijn opgenomen in de bijlagen van dit reglement gepubliceerd op de website. 
 7. Tijdens de nationale kampioenschappen van de KNHS in de klassen Z1- paarden en hoger kan een combinatie, die niet aan het kampioenschap deelneemt, ter beschikking van de jury worden gesteld om de proef voor te rijden, teneinde de jury in staat te stellen om overleg te plegen om op die wijze hun waardering zo veel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen. 

Naar het volgende artikel