Dressuur Artikel 139 - Publicatie van de resultaten

 

  1. Zoveel mogelijk zullen tussentijds de behaalde resultaten bij het secretariaat of het rekencentrum bekend worden gemaakt. 
  2. Na de bekendmaking van de einduitslag van een rubriek zal de wedstrijdorganiserende vereniging -zo mogelijk een totaaluitslag van de rubriek, onder vermelding van het door elke deelnemer behaalde puntentotaal/percentage, beschikbaar stellen aan de deelnemers, officials, persvertegenwoordigers en overige belangstellenden. 
  3. Bij (selectiewedstrijden voor) kampioenschappen dienen de uitslagenlijsten, althans voor zover de rubrieken beoordeeld zijn door meer juryleden, ook informatie te bevatten over het door elk jurylid afzonderlijk toegekende puntentotaal/percentage en - bij voorkeur - ook over de plaatsing van de deelnemers per jurylid. 
  4. De resultaten van een HC start mogen niet op de uitslagenlijst worden gepubliceerd.

Naar het volgende artikel