Dressuur Artikel 146 - Teamdressuur

Het is voor wedstrijdorganisaties toegestaan om rubrieken uit te schrijven voor teamdressuur anders dan de reguliere afdelingsdressuur (vier- en zestallen). Onder teamdressuur vallen o.a. wedstrijden Kür op muziek voor viertallen, Pas de Deux en andere vormen van Teamrijden. De wedstrijdorganisatie bepaalt het niveau van de proeven/de uit te schrijven klassen en geeft in het vraagprogramma aan waar de deelnemers de te verrijden proeven kunnen verkrijgen. De wedstrijdorganisatie kan ook in het vraagprogramma een doelgroep definiëren. Er worden geen prestatiepunten bijgehouden. Voor deze rubrieken gelden dezelfde reglementaire bepalingen als voor de reguliere wedstrijdklassen met uitzondering van de volgende bepalingen: 

 • Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS. 
 • Een startpas met het desbetreffende paard is niet verplicht. 
 • Het paard waarmee wordt deelgenomen moet geregistreerd (Paardenpaspoort), gemeten en ingeënt zijn zoals bepaald in het Algemeen Wedstrijdreglement. 
 • Er bestaat geen verplichting tot het dragen van wedstrijdkleding. Het is verplicht een veiligheidshoofddeksel en rijlaarzen/combinatie van jodphurschoenen met gelijkkleurige gladlederen chaps te dragen. 
 • Deelname door deelnemers, die al een klassering hebben in de reguliere klassen, staat vrij 

.

 

 1. Specifieke bepalingen voor Kür op muziek voor viertallen en Pas-de-Deux (pony's en paarden): 
  a. Viertallen en Pas de Deux-teams dienen te worden samengesteld afhankelijk van het gestelde in het vraagprogramma.
  b. Het viertal/Pas de Deux-team bepaalt zelf in welke klasse er wordt gestart.
  c. Optoming en kleding:
  Het gebruik van beenbescherming (niet zijnde bandages) en/of springschoenen o.i.d en voortuigen zijn toegestaan. Het rijden met stang en trens is toegestaan voor viertallen paarden en Pas de Deux-teams in de klasse Z en ZZ wanneer iedere deelnemende combinatie Z2- of hoger uitkomt/geklasseerd is.
  d. Voor het overige zijn de officiële wedstrijdreglementen van toepassing. De voorgeschreven proeven uit het dressuurproevenboekje voor de verschillende klassen dienen te worden gebruikt.
  e. Proefuitvoering:
  Het is toegestaan de wedstrijdring te verkennen alvorens op te stellen voor het uitbrengen van  e groet. Betreden van de ring kan geschieden in stap of draf. Voor de beoordeling zie artikel 141 
  f. Commandant: De commandant is niet te paard en presenteert het viertal. Uitsluitend de commandant brengt, zowel bij het begin als het einde van de proef, voor het front van het viertal de groet uit naar de hoofdjury, gezeten bij C. De commandant stelt zich tijdens de proef op buiten de ring en wel op de korte zijde tussen C en M. De proef dient uit het hoofd te worden gereden; het is de commandant niet toegestaan de proef voor te lezen.
  g. Tijdsduur: Zie artikel 141 .  
  h. Muziek: Eisen ten aanzien van de muziek:
  a. De muziek mag beginnen met een intro bij het binnenkomen, maar moet in elk geval starten na de groet bij de eerste pas voorwaarts, zij- of achterwaarts. 
  b. “Levende" muziek (een orkest of iets dergelijks) is verboden.
  c. De commandant dient voorafgaand bij het secretariaat van de wedstrijd de geluidsdrager in te leveren, vergezeld van een reserve-exemplaar in verband met eventuele technische problemen. De te rijden proef behoeft niet te worden ingeleverd.
  i. Voor de verplichte oefeningen in een Pas de Deux-wedstrijd en wedstrijden voor viertallen Kür op muziek gelden dezelfde eisen als die aan een individuele Kür worden gesteld. Dat wil zeggen dat oefeningen zo getoond moeten worden dat zij ook daadwerkelijk te beoordelen zijn door de jury. Bij de diverse verplichte onderdelen staan minimale voorwaarden genoemd op het protocol. Wanneer achter een verplicht onderdeel een aantal meters staat vermeld dan dient dit aantal meters ononderbroken te worden getoond. Kijk voor de reglementaire bepalingen in artikel 140  voor viertallen en 141  voor Kür op muziek 
  j. De Kür op muziek voor viertallen wordt bij voorkeur beoordeeld door een jurylid met zowel de licentie Kür op Muziek als de licentie Afdelingsdressuur. Indien de kür door twee juryleden beoordeeld wordt jureren zij gezamenlijk bij C. 
 2. Specifieke bepalingen voor vormen van Teamrijden:
  Een groep bestaat in principe uit meer deelnemers bv. 12 of 16. Zij rijden hun proeven met of zonder muziek. De groep is vrij in de keuze van de figuren die gereden worden. De rijvaardigheid van de deelnemers is bij de beoordeling niet van belang, het gaat slechts om de prestatie als groep waarop de beoordeling gegeven wordt. De kleding van de deelnemende teams staat vrij. Het is voor de deelnemers verplicht een veiligheidshoofddeksel, een paar rijlaarzen/gladlederen chaps met bijpassende jodphurschoenen en een rijbroek te dragen. Sporen zijn niet verplicht maar wel toegestaan. In het vraagprogramma van de wedstrijdorganisatie kunnen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

 

Naar het volgende artikel