­ Algemeen wedstrijdreglement - KNHS

Algemeen wedstrijdreglement

In het Algemeen Wedstrijdreglement staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden. In de disciplinereglementen worden de regels per discipline verder uitgewerkt.

Als KNHS vinden wij het belangrijk dat het welzijn van het paard altijd voorop staat. In het Algemeen Wedstrijdreglement is daarom de Gedragscode Welzijn van het Paard opgenomen (in bijlage 3) en staan in de wedstrijdreglementen allerlei voorwaarden die het welzijn van het paard beschermen, zoals de minimale leeftijd per discipline en niveau. Ook kunnen paarden en pony's op alle wedstrijden van de KNHS worden gecontroleerd op ongeoorloofde middelen (doping) en zien we er zo goed mogelijk op toe dat paarden correct behandeld worden.

Het Algemeen Wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het betreffende disciplinereglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan. 

Toelichting verbod te strakke neusriem (artikel 46)
Uit onderzoek is gebleken dat paarden die een te strakke neusriem dragen bijvoorbeeld stress kunnen krijgen, gevoeliger zijn voor de druk van het bit en een slechtere doorbloeding hebben. Paardenwelzijn komt hiermee in het gedrang. Om die reden wordt aangegeven dat als minimale standaard 1,5cm aangehouden moet worden tussen neusriem en neusbot. Het gaat erom dat het paard de vrijheid moet behouden om te kunnen kauwen, gapen en te slikken met de neusriem om en ook zijn onderkaak kan ontspannen. Kan hij dat niet, dan is de riem te strak. Voor een uitleg over het correct bevestigen van de neusriem naar het voorlichtingsfilmpje hierover:

Kan je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketing cookies om de content wel te zien. 

Lees meer over cookies

 

De belangrijkste wijzigingen per 1 april 2022 zijn:

 • De meeste reglementswijziging hebben betrekking op de implementatie van onderdelen uit het programma Vernieuwing Wedstrijdsport. Voorbeelden: De discipline springen krijgt een klasse indeling op hoogte van de hindernis en er komt een nieuwe wedstrijdcategorie indeling om ook nieuwe sportvormen een plek te geven.
 • Op advies van onder andere de Sectorraad Paarden is voor paarden geboren in 2022 of later de basisvaccinatie uitgebreid met een booster (derde vaccinatie).
 • Mede in navolging van FEI regelgeving, is er  een aanvulling op de “bloed-regel” opgenomen in het Algemeen Wedstrijdreglement.
 • Door verdere digitalisering zijn sommige processen gewijzigd waar de reglementsbepalingen nu op zijn aangepast.

 

Categorie: reglement, wedstrijdreglement

Downloads:

Ander Nieuws

 • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
 • Wijzigingen Licentiereglement Officials 2023 - 2025
  Wijzigingen Licentiereglement Officials 2023 - 2025
 • KNHS Reglementswijzigingen 2022
  KNHS Reglementswijzigingen 2022