­ KNHS Harnachementgids - KNHS

KNHS Harnachementgids

Onderaan deze pagina is de KNHS Harnachementgids voor de disciplines dressuur, springen en eventing te vinden. In deze gids zijn de afbeeldingen opgenomen van het harnachement dat is toegestaan tijdens KNHS-wedstrijden.

Deze gids vervangt de bestaande toegestane bitten- sporen en hoofdstellenlijst. De gids is een illustratie en verduidelijking van de reglementen inclusief bijbehorende publicaties en richtlijnen.

De harnachementgids is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijdreglement en de Wedstrijdreglementen Dressuur, Springen en Eventing. De volledige reglementering voor het harnachement staat in het Algemeen Wedstrijdreglement of in het Wedstrijdreglement van de desbetreffende discipline.

Algemeen wedstrijdreglement klik hier
Wedstrijdreglement Dressuur klik hier
Wedstrijdreglement Springen klik hier
Wedstrijdreglement Eventing klik hier

Wijzigingen worden standaard per 1 april en 1 oktober doorgevoerd en in de maand ervoor gecommuniceerd.   

Wijzigingen per 1 april 2023

Per 1 april zal de harnachementgids enkele kleine aanpassingen bevatten. Veelal verduidelijkingen. Hieronder leest u wat de belangrijkste aanpassingen zijn. 
•    De tonglepel wordt in de discipline dressuur niet langer toegestaan (*)
•    Er is een kleine aanpassing gemaakt in de beschrijving van het hoofdstel. 
•    Er zijn enkele hoofdstellen toegevoegd aan de harnachementsgids.
•    Er is een verduidelijking gemaakt in de wijze waarop het bit mag worden bevestigd aan het hoofdstel. 
•    Toegestane beenbescherming voor het voorbeen is toegevoegd aan de harnachementgids. 
•    Er is een verduidelijking gemaakt op de martingaalvork. Deze mag zowel open als gesloten zijn.

(*)Het dressuurforum adviseert om per 1 april de tonglepel niet langer toe te staan in de dressuur. De reden hiervoor is dat we in de dressuur een correct in aanleuning gaand paard willen zien. Dus met een constante soepele verbinding met de mond van het paard. Een tonglepel kan signalen van aanleuningsproblemen maskeren en dat past niet bij de beoordeling van het correct opgeleide paard volgens het scala van de opleiding. (let op! Dit geldt dus niet voor het springen.)


Wijzigingen per 1 oktober 2022

Er zijn op dit moment geen wijzigingen in de KNHS Harnachementgids. Wel hebben we de FAQ aangevuld met een aantal veel gestelde vragen. Deze vind je onder downloads.  

Een stroomschema is opgesteld om duidelijker te maken welk harnachement toegestaan is tijdens KNHS wedstrijden/ activiteiten. Deze staat onder downloads.

Wijzigingen per 1 april 2022

Per 1 april worden er een aantal updates doorgevoerd voor het gebruik van harnachement op dressuur-, spring- en eventing wedstrijden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • In het springen zijn de klassen aanduidingen in naamgeving aangepast naar de hoogtes. Deze wijziging is doorgevoerd in de KNHS Harnachementgids.
 • De lengtes van de scharen van bepaalde bitten zijn gereduceerd.
 • In de dressuur vanaf de klasse Z is het gebruik van het slobberriempje opgenomen.
 • Voor het springen zijn er wijzigingen met betrekking tot het gebruik van (achter)beenbescherming tijdens jonge paarden rubrieken en overige springrubrieken.
 • In de eventing is het gebruik van bandages om veiligheidsredenen niet meer toegestaan in de cross country.
 • Het gebruik van teugels tijdens dressuur-, spring- en eventingwedstrijden is verduidelijkt in hoofdstuk 5.

 

Categorie: harnachementgids, harnachement, toegestane hoofdstellen, toegestane bitten, toegestane sporen, harnachementsgids

Downloads:

Ander Nieuws

 • Update KNHS Harnachementgids per 1 juni 2021
  Update KNHS Harnachementgids per 1 juni 2021
 • Mode en trends in de sport: wat mag wel en niet?
  Mode en trends in de sport: wat mag wel en niet?
 • Uitbreiding toegestane bitten, hoofdstellen en sporen per 1 september 2017
  Uitbreiding toegestane bitten, hoofdstellen en sporen per 1 september 2017