­ Jeugdrubrieken springen organiseren - KNHS

Jeugdrubrieken springen organiseren

In 2020 is door de KNHS een start gemaakt met pilot jeugdrubrieken in het springen. Door de coronamaatregelen is deze pilot in het najaar stilgelegd, omdat er geen wedstrijdsport meer mogelijk was. Nu de sport vanaf 26 juni weer opengaat betekent dat ook dat de pilot jeugdrubrieken weer wordt opgestart. Anders dan in de reguliere rubrieken die op categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter.

Waarom deze nieuwe jeugdrubrieken?
Het doel van de jeugdrubrieken is het sporten met leeftijdsgenoten. In de jeugdrubrieken staat de leeftijd van het kind centraal en niet de grootte van de pony/het paard. Door hier in het sportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling meer bevorderd. Bovendien leidt dit tot meer sportplezier. Door de knip te maken tussen basisschool- en middelbare schoolleeftijd trekken kinderen op met leeftijdsgenootjes die over het algemeen in dezelfde fase van ontwikkeling zitten.

Wat verandert er?
Het uitschrijven van jeugdrubrieken brengt voor wedstrijdorganisaties een aantal veranderingen met zich mee voor wat betreft het uitschrijven van de rubrieken, maar ook voor wat betreft het opmaken van het klassement (samenvoegen en handicapregeling).

We hebben de jeugdrubrieken ingedeeld in 4 leeftijdsgroepen. Waarbij de 2 leeftijdsgroepen van de jongste leeftijden (JO9 en JO12) aansluiten bij de basisschool leeftijden en de rubrieken JO15 en JO19 aansluiten bij de leeftijden van de middelbare school.                                         

Deze leeftijdsgroepen zien er als volgt uit:

Jeugd onder 9 = JO9 deelname mogelijk 7 en 8 jaar

Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 9 t/m 11 jaar

Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar

Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar

Door het uitschrijven van de rubrieken op hoogte in plaats van op klasse, worden onderstaande regels tijdens de jeugdrubrieken springen voor alle hoogtes gelijk getrokken:

 • Het uitgangspunt voor de snelheid is zowel outdoor als indoor 325 m per minuut.
 • Uitsluiting volgt na de derde weigering.

Tijdens de jeugdrubrieken springen mag een combinatie deelnemen met de optoming waarmee ze in de reguliere klasse mag starten.

Wedstrijduitschrijving

 • Tijdens de pilot willen we zoveel mogelijk informatie verzamelen. Om dit te kunnen bewerkstellen is het noodzakelijk dat tijdens de pilotwedstrijd alle leeftijdsrubrieken (JO9, JO12, JO15 en JO19) worden uitgeschreven.
 • Bij de leeftijdsgroepen JO15 en JO19 kunnen zowel pony’s als paarden in één klassement voorkomen.
 • De rubrieken worden uitgeschreven op Rijstijl (conform art. 280) waaraan voor de jeugdrubrieken een nieuwe parcourssoort als pilot is toegevoegd. Deze nieuwe parcourssoort maakt het mogelijk om de jeugdrubrieken op stijl en tijd uit te schrijven ¹.
 • Aan de huidige rubrieksnamen worden de hoogtes toegevoegd. De rubriekomschrijving wordt dan bijvoorbeeld ‘A-pony 50 cm Klasse B rijstijl’ (Hierdoor veranderd er aan de voorkant (zichtbaar) tijdens het inschrijfproces voor organisatie en deelnemer weinig)
 • De volgende hoogtes worden uitgeschreven 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.10, 1.20, 1.30 en 1.35(*) voor pony’s en paarden. (*) alleen voor paarden.

  ¹Deze nieuwe parcourssoort wordt als volgt uitgeschreven:

Het basisparcours wordt verreden op rijstijl conform art. 280 lid 5. De foutloze combinaties met een minimale stijlbeoordeling van 60 rijden een barrage op tijd conform art. 238 lid 2a.

Plaatsing

De deelnemers worden in het basisparcours geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en stijlbeoordeling. Bij een gelijk puntenaantal zal het cijfer voor wijze van rijden bepalend zijn. Daarna zullen de deelnemers gelijk geplaatst worden (ex equo).

In de barrage worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en tijd waarbij de strafpunten worden berekend volgens tabel A.

De beste combinatie in het basisparcours ontvangt 1 plaatsingspunt, de als tweede geplaatste 2 plaatsingspunten enz. Daarnaast ontvangt de beste combinatie in de barrage 1 plaatsingspunt en de als tweede geplaatste 2 plaatsingspunten enz..

De plaatsingspunten van zowel het basisparcours als de barrage worden bij elkaar opgeteld, de combinatie met het minste aantal punten is de winnaar. Bij ex aequo in plaatsingspunten na de barrage is de stijlbeoordeling van het basisparcours doorslaggevend. Combinaties die zich niet hebben geplaatst voor de barrage worden achter de combinaties geplaatst die een barrage rijden, op basis van de plaatsingspunten van het basisparcours.

Winst- en verliespuntenregeling

Bij deze wedstrijd telt het resultaat van het basisparcours mee voor winst- en verliespunten. Bij een foutloos parcours wordt bij het behalen 60 tot 75 stijlpunten 1 winstpunt toegekend. Indien het aantal stijlpunten 75 of hoger is dan worden er bij een foutloos parcours 2 winstpunten toegekend en wordt er bij 1 tot maximaal 4 strafpunten 1 winstpunt toegekend.

De deelnemers worden in het basisparcours geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en stijlbeoordeling. Bij een gelijk puntenaantal zal het cijfer voor wijze van rijden bepalend zijn. Daarna zullen de deelnemers gelijk geplaatst worden (ex aequo).

 

Juryleden en parcoursbouwer(s)

Om ook onze juryleden te kunnen informeren over deze pilot is het belangrijk dat bij het uitnodigen van de officials voor een wedstrijd aan hen wordt aangegeven dat het om een wedstrijd jeugdrubrieken gaat. De reguliere parcoursen worden op hoogte verreden, maar niet op categorie van de pony/het paard waar bij het klassement wordt opgemaakt per hoogte en leeftijdsgroep. Het kan dus zijn dat de jury parcoursen beoordeeld waarbij de ponycategorieën A t/m E en paarden door elkaar heen rijden. Hier zal het jurylid zich bewust van moeten zijn. Daarbij willen we graag dat de speaker naast de stijlpunten ook de feedback van de juryleden meegeeft (bv. door het benoemen van wat goed ging en het meegeven van een tip). Om die reden willen we organisaties dan ook vragen om ruim van te voren de gegevens van de juryleden aan ons door te geven zodat zij ook vanuit de KNHS een persoonlijk bericht met informatie hierover ontvangen.

Hetzelfde geldt voor jullie parcoursbouwer(s). De grootste wijziging voor de parcoursbouwers is dat we voor de pilot de keuze hebben gemaakt dat de dubbelsprong pas toegevoegd wordt aan het parcours vanaf de hoogte 0.80 m (klasse B cat. D) en een tweede dubbelsprong of de driesprong vanaf de hoogte 1.10 m. (klasse Z cat. D).  De reden hiervoor is:

Het is belangrijk dat kinderen eerst ervaring en routine krijgen in het rijden van een parcours. In het kader van de ontwikkeling van de rijvaardigheid is het belangrijk dat de moeilijkheidsgraad van het parcours hierbij aansluit. Dit maakt het tevens organisatorisch eenvoudiger. De verschillende ponycategorieën en paarden kunnen door elkaar starten, omdat bij het ontbreken van een dubbelsprong deze afstand in het parcours niet steeds aangepast hoeft te worden


Inschrijving en deelname

 • Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd is bereikt en in de leeftijdsgroep JO19 tot de dag waarop je de 19-jarige leeftijd bereikt.
 • Deelnemers kunnen alleen deelnemen aan de rubrieken waarin ze regulier ook startgerechtigd zijn.
 • De deelnemers schrijven voor alle klassen in via Mijn KNHS zodat de geboortedatum van de deelnemers, die nodig is voor de juiste rubrieksindeling, vanuit de database meegegeven kan worden.

Ook voor de impuls rubrieken (BB en alles daaronder)*

*Mocht een deelnemer nog geen startpas hebben en wil deze inschrijven voor de impulsrubrieken dan kan de deelnemer kosteloos een ‘Deelnamepas pilot jeugd’ aanvragen in Mijn KNHS en hiermee inschrijven. In het opmerkingenveld vermeldt de deelnemer dan de naam van je pony(‘s) / paard(en).

Concours 3.5 
Het omzetten van de inschrijvingen naar de leeftijdsgroepen en de hoogte zal in het wedstrijdprogramma Concours 3.5 gebeuren zodra de organisatie aangeeft dat ze leeftijdsgericht organiseren. We zullen vanuit de KNHS zorgdragen voor de nodige ondersteuning van de wedstrijdsecretariaten zodat dit soepel verloopt.

Startlijsten
De startlijst wordt opgemaakt op basis van de leeftijdsgroep en de hoogte van het parcours.
Vanaf 0.80 m (het moment dat er een dubbel en vanaf 1.10 m evt. een tweede dubbel- of driesprong in het parcours wordt opgenomen) wordt de startlijst op volgorde van hoogte en categorie van de pony/het paard opgemaakt. Zodat de parcoursbouwer de afstanden van de combinatiesprongen kan aanpassen aan de categorie van de pony/het paard

Klassement
Per leeftijdsgroep en hoogte wordt er een klassement opgemaakt. Bij beperkte deelname bestaat de mogelijkheid om leeftijdsgroepen samen te voegen of hoogtes in handicap te laten verrijden.

Samenvoegen hoogtes

Voor het samenvoegen van hoogtes geldt onderstaande handicapregeling:

 1. Indien aan een rubriek minder dan vier combinaties in een leeftijdsgroep deelnemen is het toegestaan om deze rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen hoogte. Er mogen maximaal 3 naastgelegen hoogtes worden samengevoegd.
 2. Wanneer (een) rubriek(en) in handicap met (een) andere rubriek wordt verreden, rijden alle deelnemers het parcours van die klasse waarin zij startgerechtigd zijn.
 3. Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de rubrieken, die worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden en op dezelfde wijze/door dezelfde stijljury worden beoordeeld.
 4. Wanneer rubrieken in handicap worden verreden of worden samengevoegd, dient het prijzengeld of de prijzen met de hoogste waarde behorend bij de desbetreffende rubriek te worden uitgereikt.

 

Samenvoegen leeftijdsgroepen
Mochten er na de samenvoegingen zoals hierboven beschreven, nog steeds minder dan 4 combinaties deelnemen in een leeftijdsgroep dan is er de mogelijkheid om 2 leeftijdsgroepen samen te voegen (dit heeft natuurlijk niet de voorkeur omdat het hier om een pilot leeftijdsgericht aanbod gaat).

De volgende samenvoeging mogen worden gedaan:

JO9 en JO12

JO15 en JO19

(Dit betekent dus alléén 2 leeftijdsgroepen; basisschool leeftijd en middelbare school leeftijd)

Uitslagverwerking bij de KNHS
Voor de uitslagverwerking zullen wedstrijdorganisaties gebruik moeten maken van het uitslagverwerkingsprogramma Concours 3.5.
Na afloop van de wedstrijd kan de organisatie de uitslagen via dit programma op de gebruikelijke wijze verzenden naar de KNHS.
De behaalde resultaten van de deelnemers worden geregistreerd in de reguliere rubriek. M.u.v. de bestaande impuls rubrieken (deze worden nu ook niet geregistreerd). 

Een pilotwedstrijd organiseren?
Wil je als wedstrijdorganisatie ook meedoen aan de pilot jeugdrubrieken springen? Goed nieuws dat kan! Als je een springwedstrijd voor pony’s en of pony’s en paarden organiseert en het betreft geen selectiewedstrijd, kring- en/of regiokampioenschap dan is het mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in het springen. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling Wedstrijden door een mail te sturen naar wedstrijden@knhs.nl.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie en de data van de pilotrubrieken (zodra deze bekend zijn).

Veel gestelde vragen

Ander Nieuws

 • KNHS-Hartog Trophy krijgt spannende finale
  KNHS-Hartog Trophy krijgt spannende finale
 • KNHS Tips van de top: Doelen stellen met Imke
  KNHS Tips van de top: Doelen stellen met Imke
 • Marie-Louise Moerings opnieuw bovenaan in KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
  Marie-Louise Moerings opnieuw bovenaan in KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie