­ Jurylid Endurance - KNHS

Jurylid Endurance

In de opleiding tot Jurylid Endurance word je opgeleid om langeafstandswedstrijden te beoordelen, waarin de snelheid en marathoncapaciteiten van paarden “onder de man” worden beproefd.

Toelatingseisen*

 • Je bent lid van de KNHS
 • Je bent minimaal 21 jaar
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met de Endurance
 • Een positieve beoordeling van het intake gesprek

Opzet opleiding*
De opleiding bestaat uit een theoriedag, een theorietoets en een praktijkstage.

Kosten*
De kosten voor de opleiding zijn € 65,-

Start opleiding
De opleiding staat gepland voor cursusseizoen 2020-2021

Inschrijven
Inschrijven is dit cursusseizoen niet mogelijk.

*Let op: omdat deze opleiding dit cursusseizoen niet wordt uitgeschreven zijn de bovengenoemde toelatingseisen, de opzet van de opleiding en de kosten onder voorbehoud. Voor het volgende cursusseizoen kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd. 

Toelatingsvoorwaarden en selectie

Een officialopleiding wordt uitgeschreven zodra er vanuit de sport behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep. Voor alle officialopleidingen geldt dat je lid moet zijn van de KNHS. Daarnaast gelden voor elke opleiding aanvullende toelatingscriteria waaraan bij inschrijving moet zijn voldaan.

Er is veel belangstelling voor de juryopleidingen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee maar dat betekent ook dat wij niet iedereen kunnen toelaten. Voordat kandidaten worden toegelaten tot een officialopleiding doorlopen deze in veel gevallen een selectieprocedure. Hoe uitgebreid deze procedure is, is afhankelijk van de opleiding.  Het doel van dit selectietraject is om kandidaten te selecteren waarvan de kans groot is dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een goede official en daarnaast door kunnen stromen naar het hoogste niveau.

Allereerst wordt getoetst op de gestelde toelatingseisen. Vervolgens kan er een assessment (interview) of technische test plaatsvinden. De eigen wedstrijdklassering, het aantal gejureerde wedstrijden (voor doorstroom), CV en motivatie of een voordracht vanuit de KNHS regio kunnen in sommige gevallen doorslaggevend zijn. 

Selecteren betekent helaas ook dat we soms mensen moeten teleurstellen. Een afwijzing hoeft niet automatisch te beteken dat de kandidaat niet geschikt zou kunnen zijn voor de functie van official. 

Categorie: jurylid, endurance, opleiding

Ander Nieuws

 • Verslag enduranceforum 27 januari 2020
  Verslag enduranceforum 27 januari 2020
 • Vernieuwde examens opleiding Instructeur Basissport afgenomen
  Vernieuwde examens opleiding Instructeur Basissport afgenomen
 • KNHS Instructeursopleiding: planning en opbouw in training van het paard
  KNHS Instructeursopleiding: planning en opbouw in training van het paard