­ Jurylid Eventing - KNHS

Jurylid Eventing

De functie Jurylid Eventing bestaat eigenlijk niet in Nederland. De KNHS kent binnen de discipline Eventing alleen de kwalificatie Jurylid Stijlbeoordeling. Deze juryleden beoordelen de rijstijl in de cross-country van de klasse B.

Voor het jureren van de onderdelen springen en dressuur worden respectievelijk officials met de kwalificatie Jurylid Springen en Jurylid Dressuur ingezet.

De federatievertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het beoordelen van de juistheid van de genomen beslissingen tijdens de cross.

Toelatingseisen*

 • Je bent lid van de KNHS
 • Je bent minimaal 21 jaar
 • je hebt aantoonbare affiniteit met de eventing sport
 • Voor doorstroming heeft de kandidaat een jurylicentie Dressuur (M) en Springen

Opzet opleiding*
De opleiding bestaat uit een theorieavond, een praktijkdag en een stage.

Kosten
Bij definitieve uitschrijving van de opleiding worden de kosten bekend gemaakt.

Start opleiding
De opleiding wordt uitgeschreven zodra er behoefte is aan uitbreiding van deze categorie officials.

Inschrijven
Inschrijven is dit cursusseizoen niet mogelijk.

*Let op: omdat deze opleiding dit cursusseizoen niet wordt uitgeschreven zijn de bovengenoemde toelatingseisen en de opzet van de opleiding onder voorbehoud. Voor het volgende cursusseizoen kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd. 

Internationaal jurylid Eventing

Internationaal kent de FEI wel de functie Jurylid Eventing. Het FEI jurylid Eventing moet de paarden keuren, de dressuur en het springen beoordelen en is daarnaast in de cross eindverantwoordelijk voor de besluiten die het technisch personeel neemt (zoals de hindernisjury en tijdwaarnemers). Doorstroming naar Internationaal jurylid Eventing gebeurt zodra er – vanuit de KNHS – behoefte is aan deze categorie officials.

Toelatingsvoorwaarden en selectie

Een officialopleiding wordt uitgeschreven zodra er vanuit de sport behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep. Voor alle officialopleidingen geldt dat je lid moet zijn van de KNHS. Daarnaast gelden voor elke opleiding aanvullende toelatingscriteria waaraan bij inschrijving moet zijn voldaan.

Er is veel belangstelling voor de juryopleidingen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee maar dat betekent ook dat wij niet iedereen kunnen toelaten. Voordat kandidaten worden toegelaten tot een officialopleiding doorlopen deze in veel gevallen een selectieprocedure. Hoe uitgebreid deze procedure is, is afhankelijk van de opleiding.  Het doel van dit selectietraject is om kandidaten te selecteren waarvan de kans groot is dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een goede official en daarnaast door kunnen stromen naar het hoogste niveau.

Allereerst wordt getoetst op de gestelde toelatingseisen. Vervolgens kan er een assessment (interview) of technische test plaatsvinden. De eigen wedstrijdklassering, het aantal gejureerde wedstrijden (voor doorstroom), CV en motivatie of een voordracht vanuit de KNHS regio kunnen in sommige gevallen doorslaggevend zijn. 

Selecteren betekent helaas ook dat we soms mensen moeten teleurstellen. Een afwijzing hoeft niet automatisch te beteken dat de kandidaat niet geschikt zou kunnen zijn voor de functie van official. 

Categorie: jurylid, eventing, opleiding

Ander Nieuws

 • Schrijf je in voor het nieuwe KNHS-instructeursopleiding seizoen
  Schrijf je in voor het nieuwe KNHS-instructeursopleiding seizoen
 • Online introductiebijeenkomst Bixie&Friends en KNHS Young Leaders Program
  Online introductiebijeenkomst Bixie&Friends en KNHS Young Leaders Program
 • Twee instructeurs in opleiding aan het woord: ‘Lesgeven maakt me bewuster van mijn eigen rijden’
  Twee instructeurs in opleiding aan het woord: ‘Lesgeven maakt me bewuster van mijn eigen rijden’