­ Jurylid Voltige - KNHS

Jurylid Voltige

Heb je ook een passie voor de discipline Voltige? Wil je meer doen dan meedoen aan wedstrijden? Volg dan de opleiding Jurylid Voltige. Lees snel verder over deze opleiding.

De opleiding tot jurylid Voltige is afgestemd op de diverse niveaus binnen de Voltigesport. In de bevoegdheid tot het beoordelen van Voltige rubrieken wordt er eveneens onderscheid gemaakt in de diverse niveaus. Onderscheiden worden: jurylid Voltige L en jurylid Voltige ZZ.

Jurylid Voltige t/m L

Na het afronden van deze opleiding mag je voltigewedstrijden jureren in de klasse BB, B, L en Brons Voltige.

Toelatingseisen

 • je bent lid van de KNHS
 • je bent minimaal 21 jaar
 • je hebt een wedstrijdklassering L Voltige of hoger OF je bent minimaal op 3 verschillende nationale KNHS wedstrijden als longeur (Z) gestart.
 • een positieve beoordeling van het intakegesprek

Opzet opleiding
De opleiding bestaat uit 9/10 dagdelen theorie, een theorie- en praktijkexamen en een uitgebreid stagetraject (opzet onder voorbehoud)

Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen €280,-

Start opleiding
De opleiding start bij voldoende deelname in oktober 2022 (dinsdagavond). De praktijklessen zullen plaatsvinden in Barneveld. Na de sluitingsdatum volgt verdere informatie. 

Inschrijven
Voor deze opleiding kun je je tot 25 augustus 2022 inschrijven via Mijn KNHS. Klik daarvoor hier. De inschrijving is pas compleet wanneer ook een motivatiebrief en CV zijn aangeleverd. Hiervoor gebruik je het vaste format dat onderaan deze pagina staat. 

Overige informatie

Selectie vindt plaats op basis van motivatiebrief en CV. Een intakegesprek / assessment kan onderdeel zijn van het selectietraject. 

 

Jurylid Voltige t/m ZZ

Na het afronden van deze opleiding mag je voltigewedstrijden jureren in de klasse BB t/m ZZ.

Toelatingseisen*

 • je bent lid van de KNHS
 • je bent gekwalificeerd L-jury
 • je hebt een wedstrijdklassering Voltige M of hoger
 • In de periode voorafgaande aan de opleiding heb je minimaal 8 keer gejureerd
 • een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure

Opzet opleiding
De opleiding bestaat uit meerdere theorie- / praktijklessen, een praktijkexamen en een uitgebreid stagetraject. 

Start opleiding*
De opleiding wordt uitgeschreven zodra er behoefte is aan uitbreiding van deze categorie officials.

Kosten*
De kosten van de opleiding worden bekend gemaakt bij uitschrijving. 

Inschrijven*
Inschrijven in cursusseizoen 2022-2023 niet mogelijk

*Let op: omdat deze opleiding dit cursusseizoen niet wordt uitgeschreven zijn de bovengenoemde toelatingseisen, de opzet van de opleiding en de kosten onder voorbehoud. Voor het volgende cursusseizoen kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd.

Toelatingsvoorwaarden en selectie

Een officialopleiding wordt uitgeschreven zodra er vanuit de sport behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep. Voor alle officialopleidingen geldt dat je lid moet zijn van de KNHS. Daarnaast gelden voor elke opleiding aanvullende toelatingscriteria waaraan bij inschrijving moet zijn voldaan.

Er is veel belangstelling voor de juryopleidingen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee maar dat betekent ook dat wij niet iedereen kunnen toelaten. Voordat kandidaten worden toegelaten tot een officialopleiding doorlopen deze in veel gevallen een selectieprocedure. Hoe uitgebreid deze procedure is, is afhankelijk van de opleiding.  Het doel van dit selectietraject is om kandidaten te selecteren waarvan de kans groot is dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een goede official en daarnaast door kunnen stromen naar het hoogste niveau.

Allereerst wordt getoetst op de gestelde toelatingseisen. Vervolgens kan er een assessment (interview) of technische test plaatsvinden.  De eigen wedstrijdklassering, het aantal gejureerde wedstrijden (voor doorstroom), CV en motivatie of een voordracht vanuit de KNHS regio kunnen in sommige gevallen doorslaggevend zijn. 

Selecteren betekent helaas ook dat we soms mensen moeten teleurstellen. Een afwijzing hoeft niet automatisch te beteken dat de kandidaat niet geschikt zou kunnen zijn voor de functie van official. 

Categorie: jurylid, opleiding, voltige

Ander Nieuws

 • Schrijf je in voor het nieuwe KNHS-instructeursopleiding seizoen
  Schrijf je in voor het nieuwe KNHS-instructeursopleiding seizoen
 • Het nieuwe Officialopleidingen seizoen 2022/2023 gaat van start
  Het nieuwe Officialopleidingen seizoen 2022/2023 gaat van start
 • Online introductiebijeenkomst Bixie&Friends en KNHS Young Leaders Program
  Online introductiebijeenkomst Bixie&Friends en KNHS Young Leaders Program