­ Jurylid Voltige - KNHS

Jurylid Voltige

Heb je ook een passie voor de discipline Voltige? Wil je meer doen dan meedoen aan wedstrijden? Volg dan de opleiding Jurylid Voltige. Lees snel verder over deze opleiding.

De opleiding tot jurylid Voltige is afgestemd op de diverse niveaus binnen de Voltigesport. In de bevoegdheid tot het beoordelen van Voltige rubrieken wordt er eveneens onderscheid gemaakt in de diverse niveaus. Onderscheiden worden: jurylid Voltige L en jurylid Voltige ZZ.

Jurylid Voltige t/m L

Na het afronden van deze opleiding mag je voltigewedstrijden jureren in de klasse BB, B en L.

Toelatingseisen*

 • je bent lid van de KNHS
 • je bent minimaal 21 jaar
 • je hebt een wedstrijdklassering L wedstrijdklassering Voltige of hoger
 • een positieve beoordeling van het intakegesprek

Opzet opleiding*
De opleiding bestaat uit 9 dagdelen theorie, een theorie- en praktijkexamen en een uitgebreide stagetraject.

Kosten*
De kosten voor de opleiding bedragen €280,-

Start opleiding
De opleiding wordt uitgeschreven zodra er behoefte is aan uitbreiding van deze categorie officials.

Inschrijven
Inschrijven is dit cursusseizoen niet mogelijk.

*Let op: omdat deze opleiding dit cursusseizoen niet wordt uitgeschreven zijn de bovengenoemde toelatingseisen, de opzet van de opleiding en de kosten onder voorbehoud. Voor het volgende cursusseizoen kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd.

Jurylid Voltige t/m ZZ

Cursusseizoen 2020-2021

Na het afronden van deze opleiding mag je voltigewedstrijden jureren in de klasse BB t/m ZZ.

Toelatingseisen

 • je bent lid van de KNHS
 • je bent gekwalificeerd L-jury
 • je hebt een wedstrijdklassering Voltige M of hoger
 • In de periode voorafgaande aan de opleiding heb je minimaal 8 keer gejureerd
 • een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure

Opzet opleiding
De opleiding bestaat uit 2 dagdelen theorie, een praktijkexamen en een uitgebreid stagetraject.

Start opleiding
De planning van de lessen is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en zal pas na sluitingsdatum ingepland worden. De opleiding kan ook als individueel traject worden gegeven. 

Kosten
De kosten van de opleiding bedragen €150,-.

Inschrijven
Voor deze opleiding kun je je tot 15 oktober 2020 inschrijven via Mijn KNHS. De inschrijving is pas compleet wanneer ook een motivatiebrief en CV zijn aangeleverd. Hiervoor gebruik je het vaste format dat onderaan deze pagina staat. 


Toelatingsvoorwaarden en selectie

Een officialopleiding wordt uitgeschreven zodra er vanuit de sport behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep. Voor alle officialopleidingen geldt dat je lid moet zijn van de KNHS. Daarnaast gelden voor elke opleiding aanvullende toelatingscriteria waaraan bij inschrijving moet zijn voldaan.

Er is veel belangstelling voor de juryopleidingen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee maar dat betekent ook dat wij niet iedereen kunnen toelaten. Voordat kandidaten worden toegelaten tot een officialopleiding doorlopen deze in veel gevallen een selectieprocedure. Hoe uitgebreid deze procedure is, is afhankelijk van de opleiding.  Het doel van dit selectietraject is om kandidaten te selecteren waarvan de kans groot is dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een goede official en daarnaast door kunnen stromen naar het hoogste niveau.

Allereerst wordt getoetst op de gestelde toelatingseisen. Vervolgens kan er een assessment (interview) of technische test plaatsvinden.  De eigen wedstrijdklassering, het aantal gejureerde wedstrijden (voor doorstroom), CV en motivatie of een voordracht vanuit de KNHS regio kunnen in sommige gevallen doorslaggevend zijn. 

Selecteren betekent helaas ook dat we soms mensen moeten teleurstellen. Een afwijzing hoeft niet automatisch te beteken dat de kandidaat niet geschikt zou kunnen zijn voor de functie van official. 

Categorie: jurylid, opleiding, voltige

Ander Nieuws

 • Masterclass Marion Schreuder nu live op www.horseriding.academy
  Masterclass Marion Schreuder nu live op www.horseriding.academy
 • Officialopleidingen cursusseizoen 2020-2021
  Officialopleidingen cursusseizoen 2020-2021
 • Volg een verkorte opleiding Aspirant Instructeur in Limburg
  Volg een verkorte opleiding Aspirant Instructeur in Limburg